8140 – Rentekostnad på fastsatt skatt ikke fradragsberettiget

Rentekostnad på fastsatt skatt som man ikke får fradrag for på skatten.

Eksempelvis føres renter som oppstår ved sen betaling av restskatt her.