8150 – Rentekostnader kredittinstitusjoner

Renter på kredittkort og lignende føres her.