8155 – Rentekostnad leverandørgjeld

Rentekostnader som oppstår ved for sen betaling av leverandørfaktura.

Ofte finner man slike renter på inkassovarsel og purringer.

Ved purregebyr kan for eksempel konto 7798 brukes.