8160 – Valutatap (Disagio)

Denne kontoen brukes til føring av differanse mellom bokført valuta i fakturaen og betalt valuta.