8300 – Betalbar skatt

Betalbar skatt blir beregnet ut fra det skattemessige resultatet, og er den skatten selskapet forventer at de skal betale inn til staten neste regnskapsår.

Hva er betalbar skatt? Les mer.