8320 – Endring i utsatt skatt/skattefordel

Her bokføres endringen av utsatt skatt eller skattefordel.

Hvorfor beregnes utsatt skatt? Les mer.

Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.