8400 – Ekstraordinær inntekt

Her kan du føre inntekter som ikke er planlagt.