8600 – Betalbar skatt (Ekstraordinært resultat)

Her føres blant annet betalbar skatt på det ekstraordinære resultatet.