8800 – Årsresultat

Årsresultatet føres på denne kontoen når du foretar årsavslutning.

Hva er et årsoppgjør? Les mer.