8910 – Overføringer felleseid andelskapital for samvirkeforetak

Overføringer felleseid andelskapital for samvirkeforetak.