8920 – Avsatt ordinært utbytte

Ønsker styret å utbetale utbytte benyttes denne kontoen som motkonto til konto 2800. Når beløpet står på konto 2800 fremkommer det som en kortsiktig gjeld i regnskapet inntil det utbetales.