8922 – Avsatt tilleggsutbytte

Er det besluttet å gjøre en avsetning av ekstraordinært utbytte kan denne kontoen benyttes.