8923 – Ekstraordinært utbytte

Denne kontoen benyttes om det blir besluttet å utbetale utbytte inneværende år.