8960 – Overføringer annen egenkapital

Denne kontoen benyttes ved årsavslutning. Når man disponerer resultatet over til annen egenkapital 2050, med unntak av eventuell beregnet skatt og avsatt utbytte.