Koronasituasjonen: Løsninger i Tripletex

På denne siden oppdaterer vi deg om hvordan endringen av satser og avgifter håndteres i Tripletex.

Se også Skatteetatens sider for oppdatert informasjon om endringer i satser, avgifter, sanksjoner og frister: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Sist oppdatert: 03.04.2020


Endringer i oppgave- og betalingsfrister på skatte- og avgiftsområdet:

  • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
  • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
  • Arbeidsgiveravgift: innebetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
  • Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
  • A-melding 5. mars: Fristen gjelder, men bruk av tvangsmulkt stoppes inntil videre.
  • MVA-oppgave for 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni): Fristen gjelder, men bruk av tvangsmulkt stoppes inntil videre. 
  • MVA-oppgave årstermin (frist 10. mars): Fristen gjelder, men bruk av tvangsmulkt stoppes inntil videre.
  • MVA-oppgave primærnæringene (frist 14. april): Fristen gjelder, men bruk av tvangsmulkt stoppes inntil videre.
  • Skattemelding næringsdrivende (frist 31. mai): Fristen gjelder, men bruk av tvangsmulkt stoppes inntil videre.

MVA-satser

Sats for lav merverdiavgift endres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 01. april til og med 31. oktober 2020. Den midlertidige satsen vil være tilgjengelig i Tripletex i denne perioden og skal brukes som normalt ved utgående fakturaer og ved inngående fakturaer med den midlertidige MVA-satsen på 6 prosent.

Til tross for at satsen for lav merverdiavgift endres midlertidig fra 01. april, kan det hende at en vil motta fakturaer med den opprinnelige satsen på 12 prosent. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan slike fakturaer skal håndteres.

Vi kommer også tilbake med informasjon om hvordan eventuelle allerede førte bilag eller sendte fakturaer, med opprinnelig sats for lav MVA med dato 01.04.2020 eller senere, skal håndteres.


Arbeidsgiveravgift og A-melding

27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni).

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere etter vanlig satser. Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe med denne.

Vi vil holde dere oppdatert dersom det blir noen endringer i hvordan dette skal rapporteres fra Tripletex.


Permittering av ansatte

De nye retningslinjene fra myndighetene sier at permitterte arbeidstakere skal få full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver skal dekke de to første dagene, og denne lønnen utbetales på vanlig vis i Tripletex. Staten dekker de 18 påfølgende dagene.

Her kan du lese hvordan permitteringer registreres i Tripletex. 

Her finner du Skatteetatens veiledning om permittering. 


Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona

NAV har nå lansert en løsning for å søke refusjon for dag 4-16 i arbeidsgiverperioden, når sykefraværet skyldes korona. Du kan lese mer om dette på denne siden.

denne siden finner du en veiledning til hvordan du fører refusjon av sykepenger i Tripletex slik at dette inkluderes i A-meldingen.