Koronasituasjonen: Løsninger i Tripletex


På denne siden oppdaterer vi deg om hvordan endringen av satser og avgifter håndteres i Tripletex.

Se også Skatteetatens sider for oppdatert informasjon om endringer i satser, avgifter, sanksjoner og frister: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

MVA-satser

Sats for lav merverdiavgift endres fra 12 % til 6 % fra og med 01. april 202 til og med 30. juni 2021. Den midlertidige satsen vil være tilgjengelig i Tripletex i denne perioden og skal brukes som normalt ved utgående fakturaer og ved inngående fakturaer med den midlertidige MVA-satsen på 6 %.

Til tross for at satsen for lav merverdiavgift endres midlertidig, kan det hende at en vil motta fakturaer med den opprinnelige satsen på 12 %.
Ved behov for å føre unntakene, hvor en allikevel må bruke 12 % i denne perioden, har Tripletex opprettet en MVA-kode, URED-13, som er den ureduserte versjonen av MVA-kode 13.Permittering av ansatte

Her kan du lese hvordan permitteringer registreres i Tripletex. 

Her finner du Skatteetatens veiledning om permittering. 

Her finner du informasjon om midlertidige regler knyttet til permittering som følge av Covid-19.


Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona

NAV har lansert en løsning for å søke refusjon for dag 4-16 i arbeidsgiverperioden, når sykefraværet skyldes korona. Du kan lese mer om dette på denne siden.

denne siden finner du en veiledning til hvordan du fører refusjon av sykepenger i Tripletex slik at dette inkluderes i A-meldingen.


Sist oppdatert: 19.01.2021