Koronasituasjonen: Løsninger i Tripletex

På denne siden oppdaterer vi deg om hvordan endringen av satser og avgifter håndteres i Tripletex.

Se også Skatteetatens sider for oppdatert informasjon om endringer i satser, avgifter, sanksjoner og frister: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Sist oppdatert: 17.06.2020


Endringer i de viktigste oppgave- og betalingsfrister på skatte- og avgiftsområdet:

  • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
  • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 4. mai, og andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli.
  • Arbeidsgiveravgift: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.
  • Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.
  • Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august 2020.
  • MVA-oppgave for 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni): Fristen gjelder, men bruk av tvangsmulkt stoppes inntil videre. 
  • MVA-oppgave årstermin (frist 10. mars): Fristen gjelder, men bruk av tvangsmulkt stoppes inntil videre.
  • Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Skattemyndighetene understreker at det er svært viktig at a-meldinger blir levert innen fristen, selv om tvangsmulkten midlertidig er stoppet.

MVA-satser

Sats for lav merverdiavgift endres fra 12 % til 6 % fra og med 01. april til og med 31. oktober 2020. Den midlertidige satsen vil være tilgjengelig i Tripletex i denne perioden og skal brukes som normalt ved utgående fakturaer og ved inngående fakturaer med den midlertidige MVA-satsen på 6 %.

Til tross for at satsen for lav merverdiavgift endres midlertidig i perioden 01. april til 31. oktober 2020, kan det hende at en vil motta fakturaer med den opprinnelige satsen på 12 %.
Ved behov for å føre unntakene, hvor en allikevel må bruke 12 % i denne perioden, har Tripletex opprettet en MVA-kode, URED-13, som er den ureduserte versjonen av MVA-kode 13.


Arbeidsgiveravgift og A-melding

27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni).

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere etter vanlig satser. Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe med denne.

Vi vil holde dere oppdatert dersom det blir noen endringer i hvordan dette skal rapporteres fra Tripletex.


Permittering av ansatte

De nye retningslinjene fra myndighetene sier at permitterte arbeidstakere skal få full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver skal dekke de to første dagene, og denne lønnen utbetales på vanlig vis i Tripletex. Staten dekker de 18 påfølgende dagene.

Her kan du lese hvordan permitteringer registreres i Tripletex. 

Her finner du Skatteetatens veiledning om permittering. 

Her finner du informasjon om midlertidige regler knyttet til permittering som følge av Covid-19.


Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona

NAV har nå lansert en løsning for å søke refusjon for dag 4-16 i arbeidsgiverperioden, når sykefraværet skyldes korona. Du kan lese mer om dette på denne siden.

denne siden finner du en veiledning til hvordan du fører refusjon av sykepenger i Tripletex slik at dette inkluderes i A-meldingen.