Klasseromskurs

« Tilbake

Lønnsoppdatering 2019


Kursbeskrivelse

Nyheter i lønn og personalområde 2019:
- Nye regler vedr. diett fra 2019
- Nye regler vedr. Naturalytelser - endret i løpet av 2019
- Ny lønnsbeskrivelser i A-meldingen
- Beregning av sykepenger
- Fri bil/yrkesbil
- Bilgodtgjørelse
- Elektronisk kommunikasjon
- Forsikringer
- Diett
- Utgiftsgodtgjørelser
- Pensjon
- Innberetning av enkeltpersonforetak uten fast adresse

Forberede årsavslutning og overføring til nytt år:
- Forhold ifbm. årsskiftet det er viktig å huske på
- Sammenstillingsoppgave
- Frister
- Reiseoppgjør og årsskifte
- Overføring av feriedager og -penger
- Avspasering og fleksitid timer/overtid
- Helligdager - rett til lønn og fri
- Skattekort

Kursets mål

Som lønnsmedarbeider er det viktig at du holder deg oppdatert på lover og regler til en hver tid. Sørge for at alle ansatte blir rapportert med riktig ytelser og fordeler for å sikre at alle ansatte får en korrekt selvangivelse for 2019. Samt avstemming av lønn mot innrapportert Altinn og regnskapet.

Deltagelse gir etterutdanning:
Lønnsoppdatering 2019 er vurdert tilfredsstillende etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

Fagområde:  Skatt/avgift 6 timer  Personal 1 time

Allmenne vilkår: Påmeldingen er økonomisk bindende. Dersom du ikke har anledning til å møte på kurset/seminaret, kan du overlate plassen din til en kollega. Husk da og gi beskjed senest dagen før. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

Målgruppe

Målgruppen er alle som jobber med Lønn og Personal. 

Varighet

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltakeravgift 4 100 NOK eks mva
Ingen tilgjengelige datoer for valgte kurs