Klasseromskurs

« Tilbake

Lønnsoppdatering 2020 - Lønnsregler og system - Online


Kursbeskrivelse

Regeloppdatering 2020 (teori)
 • Nyheter i lønn og personalområdet 2019
  • Koronatiltak / regler
   • Permitteringer
   • Omsorgspermisjon
   • Sykmeldinger
   • Nedsatt AGA
   • Frister
  • Naturalytelser -, har du innberettet riktig fordel i år?
   • Personalrabatt
   • Overtidsmat
   • Bonuspoeng
   • Gaver
  • Ny lønnsbeskrivelser i A-meldingen
   • Tips
   • Overtidsmat
   • Reiseutgifter
  • Beregning av sykepenger
  • Fri bil/yrkesbil
  • Bilgodtgjørelse
  • Elektronisk kommunikasjon
  • Forsikringer
  • Diett
  • Utgiftsgodtgjørelser
  • Pensjon
  • Innberetning av enkeltpersonforetak uten fast adresse
 • Forberede årsavslutning og overføring til nytt år
  • Forhold ifbm. årsskiftet det er viktig å huske på
  • Sammenstillingsoppgave
  • Frister
  • Reiseoppgjør og årsskifte
  • Overføring av feriedager og -penger
  • Avspasering og fleksitid timer/overtid
  • Helligdager - rett til lønn og fri
  • Skattekort
Agendaen vil bli endret i løpet av høsten, når det kommer endring av lover og regler. 

Kursets mål

2020 har vært et spesielt år for alle. Myndighetene har kommet med mange lovendringer og tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen i Norge.
Forbered deg på neste års utfordringer, og sikre deg korrekt avslutning av 2020.


Lønnsoppdatering 2020 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningordningen for regnskapsførere og revisorer.
FagområdeEtteruttdanning RevisorerEtterutdanning Regnskapsførere
Skatt/Avgift55
Personal11
Annet11

Varighet

1 dag, 08:00 - 23:00

Pris

Deltakeravgift 3 900 NOK eks mva
25 november, 09:00 - 15:00
Webinar
994 plasser igjen