Lansert/Under utvikling: Lansert

Når du jobber med utarbeidelsen av årsoppgjøret og skattemeldingen kan du nå legge ved dokumentasjon basert på hvilket steg dokumentasjonen tilhører. Slik knytter du dokumentene til relevant tema, og får slik god kontroll over dokumentasjonen din.

Dokumenter lastes enkelt opp ved å klikke på de tre prikkene i høyre hjørne, eller ved å helt enkelt dra dokumentet inn på relevant tema.

Funksjonalitet som er verdt å nevne:

 • Mulighet for å velge flere ansatte per jobb
 • Mulighet for å se ukeskalender eller månedskalender
 • Masseendring og massesletting av jobber
 • Kule dra & slipp-funksjoner som å flytte jobber mellom dager og ansatte, og kopiering av jobber over flere dager
 • Mulighet for å se tilgjengelig tid per ansatt
 • Tilgjengelig i en mobilvennlig versjon

Ressursplanen er tilgjengelig for alle med Komplett-pakken og den aktiveres under «Ressursplanlegging» i prosjektinstillinger. Da får en et menypunkt under timeliste som heter «Ressursplan (ny)».

På siden for klienttilgang administrerer regnskapsbyrået tilganger og rettigheter i klientkontoen videre til sine ansatte.

Dette er nytt:

 • Nytt oversiktlig design hvor vi har gjemt underrettighetene i en nedtrekksmeny
 • Mulighet for å se fullt navn (ikke kun initialer) og søke opp ansatte
 • Mulighet til å gi tilgang til flere klienter samtidig
 • Mulighet til å gi tilganger og rettigheter til flere ansatte på flere klienter samtidig
 • Mulighet til å opprette egne tilgangsmaler

Den nye siden er mer brukervennlig slik at regnskapsbyrået kan jobbe enda mer effektivt i Tripletex og dermed redusere tiden på administrative oppgaver.

Den gamle siden for klienttilgang vil fortsatt være tilgjengelig en periode, mens vi kontinuerlig forbedrer den nye versjonen.

Manuell utsendelse av fakturaer brukes i de tilfellene det ikke er aktuelt å sende en faktura elektronisk eller på e-post. Velger en manuell utsendelse av fakturaer, blir fakturaen tilgjengelig som en PDF, som en selv må distribuere.

Masseendringen gjøres via kundeoversikten. Andre fakturaformater har i lang tid vært tilgjengelig for masseendring.

Ved masseendring av timepriser på flere prosjekter, er det nå mulig å kopiere timepirsmodellen fra et eksisterende prosjekt. Masseendringen kan gjøres fra prosjektoversikten.

Dette gjøres fra menyen på bilaget i bilagsmenyen.  Avsenders e-post legges i en svarteliste, og alle fremdtidige e-poster fra denne avsenderen havner rett i Slettede bilag med en markering om at det er fra en blokkert avsender.

 • Det er ingen notifikasjon på e-poster fra blokkert avsender, vi sender heller ikke noen e-post i retur hvis det er vedlegg som ikke lar seg lese inn eller det er andre problemer
 • Bilaget kan gjenopprettes fra Slettede bilag, og fungerer da som vanlig igjen (men beholder markeringen om at det ble blokkert)
 • Når du gjenoppretter et bilag fra en blokkert avsender fjerner vi også avsenderadressen fra «svartelista»

I tilfeller der vi er sikre på at e-posten som kommer inn er spam, uavhengig av om avsenderen er blokkert, så vil denne bli merket med en gul advarsel i bilagsmottaket.

Det innebærer at man kan føre tillegg og overtid mot prosjekter, og at det dermed blir enklere å allokere disse kostnadene på prosjekter

En aktiverer denne funksjonen på selskapsnivå ved å gå inn på Timelisteinnstillinger->Moduler->«Timeliste – detaljert visning».

Ved å aktivere denne funksjonen vil man få et ikon opp i timelista der man fører timer, hvor en kan (ved å klikke på ikonet) definere antallet for hver lønnsart per prosjekt.

Tidligere har du kun fått forslag til bokføring ved bruk av Enkel føring, og da kun på en kostnadskonto. Nå har vi tilrettelagt for bruk av bilagsautomatisering på Detaljert føring, hvor du nå kan få bokføringsforslag for hver ordrelinje i bilaget.

Velger du å benytte Enkel føring vil du fortsatt få en kostnadskonto, vi vil i disse tilfellene summere opp og foreslå den kostnadskontoen med størst beløp.

Kort oppsummert:

 • Enkel føring = en postering og en konto/avdeling/prosjekt
 • Detaljert føring = forslag per odrelinje – potensielt flere kostnadskontoer/avdelinger/prosjekt

Du kan velge samlefaktura for kundene dine enkeltvis, eller velge å aktivere dette for alle kundene dine.

For å samlefakturere til en kunde går du inn på kundekortet og huker av for samlefaktura under Fakturainnstillinger på kundekortet.

Du kan lese mer om samlefaktura her.

 • Det er nå mulig å opprette prosjekter fra prosjektoversikten
 • Det er lagt til et prosjektfilter i salgsrapporter for produkter
 • Navn på kunde og oppdragsgiver er nå inkludert under feltet for underskrift i oppdragsbekreftelsen
 • Dato for opprettelse av tilbud inkluderes nå i tilbuds-pdfer
 • Det er nå mulig å endre tilbud og underordre uten ordrenummer fra detaljer-fanen i prosjekter
 • Lagt til info knapper for å forklare de ulike prismodellene (personspesifikke, fast og prosjektspesifikke timepriser)
 • Det er nå mulig å fakturere et prosjekt fra alle sider i prosjektmodulen
 • Timer med null i timepris vil ikke vises i fakturadokumentasjonen

Mulighet for å opprette prosjekter fra prosjektoversikten
 • Mulighet til å endre språk (under innstillinger)
 • Utlegg i utenlandsk valuta blir nå satt til momskode 0.
 • Adressesøk nullstilles ikke lenger når man prøver å redigere adressen
 • Prosjektbeskrivelse vises nå i appen
 • Flere visuelle oppdateringer
 • Noen tilfeller av feil navigasjon i timeføring er fikset
Prosjektbeskrivelse
Endring av språk
 • Valuta på utsalgspris er nå synlig i en egen kolonne på produktoversikten (ny produktoversikt er foreløpig tilgjengelig for alle med logistikkmodulen, men er snart tilgjengelig for alle)
 • Automatisk utregning av kostnader i kroner ved å sette kostnader som en prosent av innkjøpspris
 • Det er nå et nytt pakkseddel-alternativ som kun tar med seg ordrelinjer markert som lagervarer
 • Eksport av produkter (.xlsx) er nå tilgjengelig i den nye produktoversikten (ny produktoversikt er foreløpig tilgjengelig for alle med logistikkmodulen, men er snart tilgjengelig for alle)
 • Ny produktvelger i varemottak som gjør det enklere å legge til flere varelinjer (krever logistikkmodulen)
 • Leverandørprodukter settes inaktiv når leverandøren settes inaktiv
 • Fjerner man et produkt som Lagervare nullstilles lagerantallet
 • Status Bekreftet på innkjøp har endret navn til Avsluttet og en ny status for Bekreftet er lagt til
Automatisk utregning av kostnad
 • «Fagforeningsliste» har nå støtte for avdeling
 • Ved import av Excel-formatet får en beskjed om hvorfor importen eventuelt feiler
 • «Hent Retur fra Altinn»-knappen tilgjengeliggjøres nå kun når det er A-meldinger der man ikke har hentet retur
 • Lønnsinnstillinger er restrukturert slik at de avanserte innstillingene er lagt i en egen oversikt
 • Link fra antall ansatte på Tripletex-tavla til ansattlisten
 • Når en oppretter ansatte og legger inn et norsk postnummer/sted, velges Norge automatisk som land
 • Det er lagt til filtrer for «Ansattkategori» på
  • Fagforeningsliste
  • Lønnsslipper
 • Det er nå mulig å endre ansattkategori for flere ansatte samtidig
 • Flere felter som er obligatoriske i forbindelse med rapportering, men ikke har vært obligatorisk i Tripletex tidligere, er nå obligatorisk (f.eks. registreringsnummer på bil)
 • Rekkefølge på menypunktene for Lønn har blitt mer logisk
 • Det vises nå hvilken AGA-konto som brukes til den nye 5% AGA-delen
Link til ansattoversikten fra Tripletex-tavla

Det vil si at vi nå støtter selskapstypene ENK og AS. Vil vi fortsette arbeidet med årsoppgjørsmodulen vår, og vil i fremtiden også støtte flere selskapsformer.