Lansert/Under utvikling: Lansert

 • Vi synker ikke lenger EAN/GTIN på produkter fra Rackbeat til Tripletex
 • Du har nå fått tilgang til den nye produktoversikten
 • Funksjoner og felter som er fjernet i Tripletex:
  • Restordre-funksjonalitet
  • «Plukket»-felter i ordre
  • Nedtrekkslister for lager og lokasjon
  • Felt for Varebeholdning i ordrelinjer

Det har skjedd mye spennende, blant annet kan du glede deg over enklere oppfølging og samarbeid, og en effektiv oversikt for hurtigbokføring.

Vi har lagt til rette for enda bedre samhandlingsmuligheter, og det er mulig å kommunisere med både regnskapsfører og kollegaer direkte inne i bilagsmottaket. Det er også blitt enda enklere å finne igjen dine siste bokførte fakturaer og bilag.

Ønsker du å komme med innspill til bilagsmottaket eller registrering av leverandørfaktura? Vi har kontinuerlige samtaler med brukere og ønsker oss tilbakemeldinger. For å melde din interesse, vennligst fyll ut dette skjemaet.

Når du bruker Rackbeat skal alle logistikk-relaterte funksjoner utføres i Rackbeat og ikke i Tripletex.

Nå utvider vi måten vi verifiserer selskapet ditt på. Dette fordi vi er pålagt å kontrollere at rett person representerer rett selskap med rett rolle.

I den nye løsningen må du bekrefte at du har rett rolle i selskapet via Brønnøysundregisteret, i tillegg til å identifisere deg via BankID. Grunnen til endringen er strengere krav til en mer omfattende verifiseringsprosess.

Vi støtter nå også muligheten for multisignatur, slik at du enkelt kan verifisere andre som skal ha signaturrett i Tripletex.

Foreløpig vil du kun få opp den nye løsningen for verifisering dersom du selv går inn under Selskapsinformasjon i Tripletex. Vi vil utvide denne verifiseringsprosessen etterhvert.

Du kan lese mer om den nye løsningen her.

I advarselen finner du en lenke til hvilke ansatte det gjelder og du kan enkelt klikke deg videre til ansattkortet for å gjøre nødvendige endringer.

Advarsel om manglende timekost.

Dette vil være til stor hjelp når man begynner med Tripletex og vil ha inn startsaldoer fra flere ansatte på en enkel måte.

Hva er nytt?

Er du vant til å jobbe i klientoppgaver kjenner du allerede denne oversikten, og kanskje du er vant til å navigere direkte herfra til bilag som ikke er bokført eller til bilag som skal attesteres. Vi har nå lagt til en ny kolonne som gir deg oversikt over reiser og utlegg, slik at du enkelt ser hvilke av dine klienter som har åpne utlegg.

Hvorfor er det nyttig?

Med reiser og utlegg i klientoppgaver blir det lettere for deg som regnskapsfører å få et overblikk over de åpne oppgavene per klient. Slik kan du følge opp flere oppgaver på en gang, og du får full kontroll på åpne poster. Du får bedre oversikt over hvilke reiseregninger og utlegg som ligger klare til kontroll og godkjenning, og du kan enkelt klikke deg direkte herfra til klienten for håndtering.

 • Synkroniseringsfeil logges og eksponeres i Rackbeat.
 • I venstremenyen, der Varsler/Notifications finnes, finner du ved å gå på profilnavnet oppe til høyre og deretter velge firmainnstillinger.

Dette er spesielt praktisk for deg som er regnskapsfører, og som samarbeider enten med kollegaer i byrået eller med kundene dine.

For å legge til en kommentar klikker du på de tre prikkene for å åpne menyen. Dersom det ligger kommentarer tilknyttet steget vil dette også vises med et chat-ikon.

Du vil få en advarsel på prosjektet som legger seg rett under prosjekttittelen. I advarselbanneret finner du en link som tar deg rett til en oversikt over alle timene som har null i timepris, slik at du enkelt kan legge inn ønskede timepriser.

 • Under Klargjøring i årsoppgjørsmodulen kan du velge «Standard næringstype«. Alle bilag hvor det ikke er valgt næring vil da havne under denne næringstypen. Andre føringer vil legge seg under næringen du valgte da du registrerte bilaget.
 • Resultat og balanse vil gi deg en oversikt over den samlede næringsinntekten, samt en fordeling per næring.
 • Personinntekten skal beregnes på de ulike næringene – bortsett fra jordbruk og skogbruk som skal beregnes samlet. Her fordeles næringsinntektene på de ulike næringene automatisk. Skjermingsgrunnlaget fra driftsmidler vil også automatisk fordeles på de ulike næringene og fordeles på de ulike næringene og beregne korrekt skjermingsfradrag per næring.
 • Før innsending vil du få en oppsummering av beregnet næringsinntekt og personinntekt per næring.

Merk at du for å kunne bruke denne funksjonaliteten må ha tatt i bruk eksisterende funksjonalitet for avdelingsregnskap og flere næringer.

 • Som ansatt kan du nå endre eget kontonummer som lønnen din skal utbetales til. Dette gjør du fra Arbeidsforhold inne i Tripletex, eller under Detaljer. MERK! Gjelder kun utbetaling til norske kontonummer. Har du utenlandsk bank satt opp, må en admin-bruker fortsatt gjøre endringen.
 • Reversering av lønnsutbetaling – nå kan du ikke lengre flytte reversering til andre perioder.

Når du automatiserer fakturaer fra leverandører ved hjelp av Tripletex-forslag (AI) kan du nå sette egen maksgrense per faktura og velge fast betalingsform per leverandør.  Tidligere har det vært en fast grense på 50 000 kr per faktura og sist brukte betalingsform ble automatisk valgt på leverandørene.

Disse funksjonene gir deg ekstra trygghet når du automatiserer ved hjelp av maskinlæring.