Lansert/Under utvikling: Under utvikling

Det har skjedd mye spennende, blant annet kan du glede deg over enklere oppfølging og samarbeid, og en effektiv oversikt for hurtigbokføring.

Vi har lagt til rette for enda bedre samhandlingsmuligheter, og det er mulig å kommunisere med både regnskapsfører og kollegaer direkte inne i bilagsmottaket. Det er også blitt enda enklere å finne igjen dine siste bokførte fakturaer og bilag.

Ønsker du å komme med innspill til bilagsmottaket eller registrering av leverandørfaktura? Vi har kontinuerlige samtaler med brukere og ønsker oss tilbakemeldinger. For å melde din interesse, vennligst fyll ut dette skjemaet.

Det jobbes med en ny versjon av siden Lønnsbilagoversikt, som illustrerer hvilke lønnskjøringer som er gjort eller er under bearbeiding. Denne siden vil endre navn til Lønnsoversikt, og vil gi deg enda bedre oversikt samt mer informasjon om hver enkelt lønnskjøring. Denne siden vil bli en naturlig startside for lønn.

Den nye versjonen av Ny lønnsutbetaling vil bli enda mer oversiktlig, i tillegg til å gi deg bedre og flere filtreringsvalg. Det vil også legges til universalt søk på siden, slik at du kan søke på de søkekriteriene du ønsker.

Du har kanskje fått med deg funksjonen for Enkel fakturering? Dette har vært en start på denne forenklingen. Vi fortsetter arbeidet med en enklere faktureringsflyt, og du vil etterhvert også få mulighet til å tilpasse løsningen basert på hva som er relevant for deg.

Noen av forbedringene som vil komme etterhvert:

 • Færre felter å fylle ut
 • Enklere fakturaflyt med færre klikk
 • Ordrelinjer som blir mer fleksible og oversiktlige
 • Mulighet for å legge til rabatter/påslag
 • Enklere opplasting av vedlegg

Den nye fakturaoversikten vil blant annet gi deg:

 • Bedre søkefunksjonalitet
 • Ny kolonne med status
 • Flere filtreringsmuligheter
 • Fleksible visningsvalg

Plukket-funksjonen gir deg altså bedre oversikt over ordrereserver. Du får informasjon om faktisk beholdning og hva som er tilgjengelig.

Les mer om denne funksjonen i denne hjelpeartikkelen.

Funksjonen rulles gradvis ut til alle med lager og logistikkmodulen vår.

 • Aktivering av Logistikk Rackbeat fra Tripletex og Mitt Abonnement
 • Mulighet til å velge Prosjekt fra Tripletex på innkjøp og ordre i Rackbeat
 • Sperre mulighet for å opprette ordre i Tripletex
  • For å unngå feil data i Rackbeat
 • Skjule funksjoner i Tripletex som skal/må utføres i Rackbeat.
  • Lager
  • Lagerlokasjoner
  • Varetelling
  • Lagerkorreksjoner
 • Skjule funksjoner i Rackbeat som skal/må utføres i Tripletex.
  • Fakturering
  • Bokføring

For å gjøre tilgangsstyring enda raskere vil det bli mulig å legge til flere ansatte på flere klienter samtidig. I tillegg vil det være mulig å opprette egne tilgangsmaler, for eksempel en for oppdragsansvarlig og en for klientansvarlig. Dette vil føre til en mer effektiv arbeidshverdag med mindre tid brukt på administrative oppgaver.

Kommentarer kan for eksempel være nyttige til å dokumentere hvorfor en oppgave utføres etter forfallsdato, eller for å notere ned andre viktige bemerkninger.

Her vil det være tydelig hvem som har utført oppgaven, og når den ble registrert som utført. Status Utført kan settes automatisk når oppgaven er fullført, eller registreres manuelt ved å huke av fristen og manuelt sette den som utført. 

Med ressursplanleggeren kan du planlegge hvilke ansatte som skal jobbe med et spesifikt prosjekt, og budsjettere hvor lenge hver ansatt skal jobbe på prosjektet og hvor lenge et prosjekt skal vare.

Den nye ressursplanleggeren vil gi deg god oversikt over ressurssituasjonen på prosjektene dine, og med en ny drag-and-drop-funksjon, vil det bli enkelt å planlegge på en overordnet måte.

Vi tror hovedmålgruppen er ulike typer håndverkere og konsulenter, men alle som jobber med prosjekter med timebudsjetter, eller som har behov for enkle og oversiktlige estimater på ressursbruken vil få nytte av dette.

En Beta-versjon er planlagt lansert allerede før sommeren. Da vil det være mulig å teste løsningen og komme med innspill til forbedringer som vi vil jobbe med utover året.