Lansert/Under utvikling: Under utvikling

For å gjøre tilgangsstyring enda raskere vil det bli mulig å legge til flere ansatte på flere klienter samtidig. I tillegg vil det være mulig å opprette egne tilgangsmaler, for eksempel en for oppdragsansvarlig og en for klientansvarlig. Dette vil føre til en mer effektiv arbeidshverdag med mindre tid brukt på administrative oppgaver.

Kommentarer kan for eksempel være nyttige til å dokumentere hvorfor en oppgave utføres etter forfallsdato, eller for å notere ned andre viktige bemerkninger.

Her vil det være tydelig hvem som har utført oppgaven, og når den ble registrert som utført. Status Utført kan settes automatisk når oppgaven er fullført, eller registreres manuelt ved å huke av fristen og manuelt sette den som utført. 

Dette vil være til stor hjelp når man begynner med Tripletex og vil ha inn startsaldoer fra flere ansatte på en enkel måte.

Det kommer fremover til å skje mye spennende, blant annet kan du glede deg til enklere oppfølging og samarbeid og en enklere oversikt for hurtigbokføring.

Vi kommer til å legge til rette for enda bedre samhandlingsmuligheter, og det vil etterhvert bli mulig å kommunisere med både regnskapsfører og kollegaer direkte inne i bilagsmottaket. Det vil også bli enda enklere å finne igjen dine siste bokførte fakturaer og bilag.

Ønsker du å komme med innspill til bilagsmottaket eller registrering av leverandørfaktura? Vi har kontinuerlige samtaler med brukere og ønsker oss tilbakemeldinger. For å melde din interesse, vennligst fyll ut dette skjemaet.

Med ressursplanleggeren kan du planlegge hvilke ansatte som skal jobbe med et spesifikt prosjekt, og budsjettere hvor lenge hver ansatt skal jobbe på prosjektet og hvor lenge et prosjekt skal vare.

Den nye ressursplanleggeren vil gi deg god oversikt over ressurssituasjonen på prosjektene dine, og med en ny drag-and-drop-funksjon, vil det bli enkelt å planlegge på en overordnet måte.

Vi tror hovedmålgruppen er ulike typer håndverkere og konsulenter, men alle som jobber med prosjekter med timebudsjetter, eller som har behov for enkle og oversiktlige estimater på ressursbruken vil få nytte av dette.

En Beta-versjon er planlagt lansert allerede før sommeren. Da vil det være mulig å teste løsningen og komme med innspill til forbedringer som vi vil jobbe med utover året.

Denne siden har vært uendret i en årrekke, og vi ønsker å gi siden et mer moderne design. Samtidig er det viktigste for oss at vi gjør hverdagen enklere for kundene våre, og hovedfokuset vil derfor være en forbedret arbeidsflyt. Her har vi tatt høyde for mange gode tilbakemeldinger fra kundene våre.

Siden vil inneholde mer informasjon enn du er vant til, og synliggjøre enda tydeligere hvilke oppgaver som gjenstår. Det vil også bli enklere å navigere seg rundt på siden.  

Den nye lønnsutbetalingen er tilgjengelig for noen kunder, og vil slippes til flere over nyttår.