Regjeringens krisepakker og hvordan din bedrift kan få hjelp av disse

Halvor Lande

Dette webinaret holdes av Halvor Lande fra Aprila


Regjeringen har annonsert over 70 milliarder kroner i forskjellige krisepakker for næringslivet: Fleksible permitteringsordninger, redusert arbeidsgiveravgift, statsgaranterte kriselån, kontantstøtte for bedrifter som er blitt rammet av akutt inntektsfall, innovasjonsstøtte med mer.

I dette webinaret vil Halvor Lande i Aprila gi en oversikt over hva som er kjent om de forskjellige krisepakkene så langt, hvilke som er relevante for din bedrift, hva som er tilgjengelig NÅ, og hvordan du går frem for å få tilgang til disse ordningene.
 
Halvor vil også dele generelle tips om andre tiltak du og din bedrift kan gjøre for å sikre overlevelse av bedriften gjennom og etter krisen, og dele sine perspektiver på hva vi alle bør bidra med for å «holde hjulene i gang» i norsk næringsliv, og unngå massekonkurser og høy arbeidsledighet i tiden fremover.