Utbetaling av feriepenger

Utbetaling av feriepenger er like rundt hjørnet, men har du egentlig full kontroll på hvordan du gjør det i Tripletex? Vi viser deg!

Vi ønsker å gi deg et grunnlag for hvordan du utbetaler feriepenger i Tripletex. Noen av dere er kanskje helt nye, andre ønsker å friske opp kunnskapene litt. Vi tar dere gjennom det hele!

Vi skal se på innstillingene, arbeidsforhold til den ansatte, historisk informasjon og ikke minst utbetaling av feriepenger til ansatte som har sluttet eller ikke tidligere er registrert i Tripletex.

Tema for webinaret

  • Litt om lover og regler (beregningsgrunnlag, trekk ved ferie mm)
  • Innstillinger 
  • Historisk lønnsinformasjon (åpningsbalanse avsatt feriepenger i regnskapet)
  • Feriepengeliste
  • Utbetaling av feriepenger
  • Delutbetaling av feriepenger
  • Utbetaling av feriepenger til ansatt som har sluttet/og evt ikke reg. i Tripletex.
  • Annen manuell utbetaling av feriepenger (ved sluttoppgjør etc)

Meld deg på her