Lønn og reiseregning-gammel

Hvis du trenger et lønnssystem med lønn og reiseregning i tillegg til faktura og regnskap er dette løsningen for deg. Tripletex’ funksjonelle lønnssystem sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger.

I Tripletex velger du selv om du vil utbetale fast månedlig lønn, timelønn eller for eksempel basert på månedlig omsetning. De ansatte fører reiseregninger og utlegg uansett hvor de er. Med aktivert timeregistrering har ansatte også mulighet til å føre sine egne timer fra mobilen. Viktigst av alt – regnskapet er alltid oppdatert og gir deg full oversikt over hva du skylder den ansatte.

Lønnssystem med reise og utlegg

Funksjonalitet i modulen

  • Lønnskjøring med støtte for fastlønn og timeslønn
  • Intuitiv reiseregning/ansattutlegg-funksjonalitet i moderne app
  • Direkte integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort og innsending av a-melding.

Fordeler med lønn- og reiseregningsmodulen

  • Lønnsystemet er sømløst integrert med regnskapsløsningen i Tripletex.
  • Reiseregninger/ansattutlegg blir automatisk med på lønnsutbetalingen.
  • Kjør lønn til alle ansatte på en gang, når du selv måtte ønske.
  • Direkte integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort og innsending av a-melding.
  • Tripletex holder oversikt over skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift i slutten av hver termin.
  • Smart reiseregningsfunksjonalitet som automatisk beregner kilometer og bomringkostnader