Lønn Q&A

Utleggstrekk (skatt)

Fra og med januar 2021 må utleggstrekk (skatt) som tidligere ble rapportert på skjemaet “RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk” rapporteres i a-meldingen. For at utleggstrekk (skatt) skal bli inkludert i a-meldingen og rapporteres riktig, må lønnsarten som benyttes knyttes til a-meldingskoden “Utleggstrekk til dekning av skatt”.

Bruker dere i dag faste tillegg/trekk for type utleggstrekk (skatt) må dere endre dette til vår automatiske funksjonalitet for utleggstrekk.

PensjonsinnretningFra og med januar 2021 må arbeidsgiver, som oppfyller kravene i OTP loven, oppgi pensjonsinnretninger som det er inngått tjenestepensjonsavtale med i a-meldingen. 

AnsettelsesformFra og med januar 2021 må det rapporteres om ansettelsen er fast eller midlertidig på alle ordinære og maritime arbeidsforhold. Dette gjelder også arbeidsforhold som er avsluttet før 2021, men som medtas i a-meldingen i 2021 på grunn av f.eks etterbetaling av lønn eller feriepengeutbetaling. Slik håndterer du det i Tripletex:

Årsak til sluttdatoFra og med januar 2021 må det, på alle ordinære og maritime arbeidsforhold, rapporteres en årsak til at den ansatte er sluttet når det oppgis en sluttdato. Dette gjelder også på arbeidsforhold som er avsluttet før 2021, men som medtas i a-meldingen i 2021 på grunn av f.eks etterbetaling av lønn eller feriepengeutbetaling.


Periodisering av lønn

Les mer om periodisering av lønn her.


Lønnskostnader på prosjekt

Les mer om lønnskostnader på prosjekt her.


Lønnsutbetaling med manglende info

Lurer du på hvorfor reiseregningen/ansattutlegget ikke kommer med på lønnsutbetalingen? Les mer her.