Modul: Administrasjon

Informasjonen om hva som må gjøres er enda tydeligere presentert og API brukernøkkelen, som kobler din Tripletex-konto mot et annet system, kan nå genereres direkte i onboardingsprosessen til inkassoleverandørene i Tripletex.

Når en oppretter en ny ansatt i Tripletex kan en nå tildele tilganger og rettigheter til den ansatte uten å gå via brukertilganger. I stedet kan en velge blant maler og kopiere tilgangene til en annen ansatt direkte i bildet hvor en oppretter den ansatte.

Les mer i denne hjelpeartikkelen.

Med denne funksjonen er det mulig å fjerne avdelinger som ikke lengre er i bruk, slik at disse ikke blir synlige i nedtrekksmenyer når avdeling velges.

Om et regnskapsbyrå har sendt en forespørsel om å få tilgang til en kunde sin Tripletex-konto, vil kunden ved innlogging i Tripletex bli møtt med en ny pop-up der en enkelt kan godkjenne eller avslår forespørselen fra regnskapsbyrået.

Tidligere måtte kunder inn på en egen side og selv fylle ut hvilke roller regnskapsbyrået skulle ha.

Denne nye løsningen gjør det dermed mye enklere for kundene og vil forhåpentligvis gi regnskapsbyråer tilgang til kundens konto mye raskere.

Forbedringen gjelder på alle importsider hvor det har vært mulig å importere Excel-filer på det gamle XLS-formatet, for eksempel Kunde- og leverandørimport. Vi vil fremdeles også støtte XLS-formatet.

Dette gjør det mulig å tilpasse varslinger ut i fra det behov man har. Varslinger gjelder for mobil, e-post og/eller direkte i løsningen.

Alle tilgjengelig varslinger for løsningen er samlet på en side. Visningen vil være relatert til hvilke moduler som er tilgjengelig i kontoen og hvilke tilganger man har.

Tilpass varslinger ut i fra det behov man har. Varslinger gjelder for mobil, e-post og/eller direkte i løsningen. 

Via Deaktiver/Aktiver i menylinjen helt nederst kan man velge å deaktivere eller aktivere flere varslinger i en handling.

Vær oppmerksom på at for å motta varsler for “Reiser og utlegg” må man først aktivere modulen “Godkjenning (reiser og utlegg)” under Reiseregning/ansattutlegg innstillinger.

For regnskapsfører med klientkonto, kan man gå inn på hver enkelt klient og sette på ønskede varsler. Varslingene vil kun være synlig når man er aktiv i klientkontoen. Varslinger på e-post vil ikke være tilgjengelig.

  • Nå kan du sende FDV-dokumentasjon per ordrelinje i prosjekt direkte fra Tripletex til Boligmappa
  • Søket på adresse og matrikkelnummer i Tripletex er forenklet og forbedret

For å kunne laste opp kontrollskjemaer og FDV-dokumentasjon, må man gå til prosjektdetaljer og legge inn en adresse under Boligmappa-seksjonen.

Den nye rollen heter «Kontoadministrator», og en person med denne tilgangen er typisk en daglig leder eller en annen person med utvidede rettigheter i kontoen, som f.eks. tilgang til banktjenester. Dette er tiltenkt som Tripletex’ kontaktperson vedrørende GDPR, prisendringer, bestillinger og annen viktig informasjon. Denne brukeren har også tilgang til «Vår kundeside» i løsningen og kan bestille moduler og tilleggstjenester samt signere avtaler elektronisk på vegne av selskapet.

Den gamle administratorrollen endres i samme forbindelse navn til «Brukeradministrator». Det er kun navnet som endres på denne rollen. Dette er tilgangen som lar deg opprette og slette brukere og legge til/fjerne tilganger på ansatte/kontakter som er opprettet i kontoen.

Alle selskaper må ha minst én kontoadministrator i kontoen. I alle kontoer som ikke har en kontoadministrator, så vil brukeradministrator få en pop-up med informasjon/retningslinjer når han/hun logger seg inn i kontoen.