Modul: Årsoppgjør

Ved å levere oppgaven i Tripletex kan du:

 • Hente preutfylt/fjoråretstall fra Altinn
 • Registrere de ulike hendelsene i selskapet eller mellom aksjonærer
 • Beregne utbytte fordelt på antall aksjer i selskapet
 • Sende inn aksjonærregisteroppgaven til Altinn


Modulen passer for deg som skal rapportere utbytte, kjøp og salg av aksjer, eller ikke har noen endringer gjennom året.

Enjoy!

I tillegg til ENK og AS vil vi støtte:

 • Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
 • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
 • Stiftelse (STI)
 • Organisasjon (ORG)
 • Samvirkeforetak (SA) 
 • Forening/lag/innretning (FLI)
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Med årsoppgjør i Tripletex får du alt i ett system

Systemet henter relevante tall automatisk fra regnskapet, gjør nødvendige utregninger og hjelper deg med korrekt innrapportering. Alle relevante opplysninger samles altså i ett system, samtidig som skattemeldingen blir vesentlig forenklet. Med et oppdatert regnskap er du bare noen tastetrykk unna et fullført årsoppgjør.

Les mer om årsoppgjør i Tripletex.

Dette er spesielt praktisk for deg som er regnskapsfører, og som samarbeider enten med kollegaer i byrået eller med kundene dine.

For å legge til en kommentar klikker du på de tre prikkene for å åpne menyen. Dersom det ligger kommentarer tilknyttet steget vil dette også vises med et chat-ikon.

 • Under Klargjøring i årsoppgjørsmodulen kan du velge «Standard næringstype«. Alle bilag hvor det ikke er valgt næring vil da havne under denne næringstypen. Andre føringer vil legge seg under næringen du valgte da du registrerte bilaget.
 • Resultat og balanse vil gi deg en oversikt over den samlede næringsinntekten, samt en fordeling per næring.
 • Personinntekten skal beregnes på de ulike næringene – bortsett fra jordbruk og skogbruk som skal beregnes samlet. Her fordeles næringsinntektene på de ulike næringene automatisk. Skjermingsgrunnlaget fra driftsmidler vil også automatisk fordeles på de ulike næringene og fordeles på de ulike næringene og beregne korrekt skjermingsfradrag per næring.
 • Før innsending vil du få en oppsummering av beregnet næringsinntekt og personinntekt per næring.

Merk at du for å kunne bruke denne funksjonaliteten må ha tatt i bruk eksisterende funksjonalitet for avdelingsregnskap og flere næringer.

For å sende inn årsregnskap fra Tripletex må det settes opp kobling mot Altinn dersom du ikke allerede har gjort det.

Nå kan du også endre start- og sluttdato for regnskapsåret i årsregnskapet. Det vil si at selskaper som har startet opp midt i året kan endre til riktig startdato. Dette legges til under steget for innsending.

Mer informasjon om årsregnskap finner du her.

Når du jobber med utarbeidelsen av årsoppgjøret og skattemeldingen kan du nå legge ved dokumentasjon basert på hvilket steg dokumentasjonen tilhører. Slik knytter du dokumentene til relevant tema, og får slik god kontroll over dokumentasjonen din.

Dokumenter lastes enkelt opp ved å klikke på de tre prikkene i høyre hjørne, eller ved å helt enkelt dra dokumentet inn på relevant tema.

Det vil si at vi nå støtter selskapstypene ENK og AS. Vil vi fortsette arbeidet med årsoppgjørsmodulen vår, og vil i fremtiden også støtte flere selskapsformer.

Det innebærer at en kan opprette et kjøretøy i systemet og registrere pålagt informasjon om kjøretøyet.

Dersom bilen også er brukt privat, beregner systemet automatisk hvor mye som skal tilbakeføres for privat bruk, både av avskrivninger og kostnad for privat bruk av bilen. En slipper å beregne dette selv og sparer masse tid!

Andre høydepunkter:

 • Støtte for Godstransport og Drosje
 • En magisk «Fix it»-knapp som sjekker hva som allerede er ført på regnskapskonto 7099 (Privat bruk av næringsbil). Er det en differanse mellom det som er ført, og beregnet tilbakeført kostnad for privat bruk, vil «Fix it» opprette et automatisk bilag med differansen
 • En finner en oversikt over de varige driftsmidlene i regnskapet, samt bevegelser og avskrivninger på disse.
 • Tripletex oppdager om det er en differanse mellom bokførte avskrivninger og satsen for skattemessige avskrivninger for hver saldogruppe.
 • Om en har ført for lite avskrivninger kan det klikkes på “Fix it” og systemet genererer et automatisk bilag og sørger for at riktig beløp avskrives.
 • Det er mulig å drille seg ned på hvert bilag via kontospesifikasjonen

Denne automatiske løsningen for avskrivninger, sørger for at riktig beløp avskrives og ikke minst er den veldig tidsbesparende.

Les mer om årsoppgjørsmodulen i Tripletex og hvordan du kommer i gang her.

 • Under steget for innsending kan man nå huke av for «jeg deler med ektefelle»
 • Prosentsats som skal til ektefelle defineres av kunden
 • Systemet fordeler og beregner næringsinntekten og personinntekten som rapporteres på innehaver og ektefelle

Les mer om årsoppgjørsmodulen i Tripletex og hvordan du kommer i gang her.

Alt i ett system

Systemet henter relevante tall automatisk fra regnskapet, gjør nødvendige utregninger og hjelper deg med korrekt innrapportering. Alle relevante opplysninger samles altså i ett system, samtidig som skattemeldingen blir vesentlig forenklet. Med et oppdatert regnskap er du bare noen tastetrykk unna et fullført årsoppgjør.

Første versjon vil passe for de aller fleste enkeltpersonforetakene. Vi følger forenklingsprosjektet og tidsplanen til Skatteetaten, og planlegger å ha en løsning klar for AS allerede neste år.

Bransjene servering og overnatting, primærnæringer, foretak med flere næringer og foretak med gevinst- og tapskonto vil ikke støttes i årets løsning.

Årsoppgjørsmodulen vil inneholde:

 • Sjekkliste
 • Steg-for-steg guide
 • Oppstilling av resultat og balanse
 • Beregning av næringsinntekt
 • Varige driftsmidler
 • Personinntekt
 • Verifisering ved innsending

Les mer om modulen, hvordan du kommer i gang og hvordan du fullfører årsoppgjøret ditt i denne hjelpeartikkelen.