Modul: Attestering

Ved å klikke på “Venter på attestering” vises en dialogboks hvor du kan se en liste over attestantene og statusen på deres attesteringer.

Hvis det er flere enn fire attestanter, vises det resterende antallet som en knapp. Du kan enkelt se hvem disse er ved å trykke på knappen. Eventuelt kan du se mer informasjon ved å holde over avatarene.

Køregistrering er nå tilgjengelig både i bilagsmottaket, ved attestering og under ikke bokførte bilag. Der vil du nå finne en knapp som heter «Registrer alle bilag».

Dersom du kun ønsker å føre utvalgte bilag er det også mulig å velge selv ved å huke av. Da vil du få opp alternativet «Registrer valgte bilag».

Vi lever for å gjøre hverdagen din mer effektiv, og denne funksjonen vil gjøre det enda enklere å kontrollere at bilag er ført riktig ved attestering. Dette sparer deg som godkjenner for flere klikk, og gjør det raskere å sjekke hvilken konto bilaget er ført på.

Tidligere har du som attesterer måttet gå inn i visningsvalg for å se hvilken kostnadskonto et bilag er ført på.

Det gjør at alle kommentarene fremkommer samlet og gjør det lettere å få med seg kommentarer fra attestanter.

Dette vil også gjelde mobilappen, noe som vil gjøre det enklere å ha kommunikasjon rundt et bilag.

Denne nyheten gjør det enkelt å sette opp ulike flyter for bilagene basert på roller, beløp og hva leverandørfakturaene gjelder. I tillegg kan man velge rekkefølge på de som skal attestere eller velge faste attestanter.

Selve godkjenningen blir også enklere, takket være godkjenning av leverandørfaktura i mobilappen, med et enkelt brukergrensesnitt og varsling når en ny faktura kommer til attestering.

Eksempelvis kan man nå sette opp at alle bilag fra en bestemt leverandør alltid skal innom Egil på IT, eller at alle bilag under 1000 kr ikke trenger attestering, mens fakturaer over 100 000 kr må godkjennes av CEO. Og både Egil og CEO kan godkjenne rett fra Tripletex-appen.

Nå kan du sette opp dette (og mye mer):
Alle bilag fra en bestemt leverandør skal alltid innom Egil på IT, alle bilag under 1000 kr trenger ikke attestering, mens alle fakturaer over 100 000 kr må godkjennes av CEO.
Og ikke minst: Både Egil og CEO kan godkjenne rett fra Tripletex-appen.

Flere høydepunkter

  • Beløpsgrenser
  • Prosjektlederattestering
  • Avdelingsattestering
  • Leverandørattestering
  • Godkjenning på mobilen
  • Fjerning av overstyringsmuligheter