Modul: Bank

Slik får du oversikt over likviditeten din, og du kan også klikke deg direkte fra Tripletex-tavla inn på bankdashbordet for en fullstendig oversikt.

Vi flytter enda mer av banken din inn i Tripletex! Med transaksjonshistorikk på bankdashbordet får du full oversikt over bevegelsene på bankkontoen din 30 dager tilbake i tid. Vi gir deg også en grafisk fremstilling av de viktigste nøkkeltallene, og kobler transaksjoner mot regnskapet der det finnes bokførte og matchede bilag.

Denne funksjonaliteten er utviklet av studenter som hadde sommerprosjekt i Tripletex – les mer om arbeidet deres her.

Hva får du med Bankintegrasjon Mini?

  • Lynrask onboarding – flytt banken inn i Tripletex på minutter
  • Automatisk bankavstemming – transaksjoner hentes inn i Tripletex hver søndag*
  • Mulighet til å betale regninger direkte fra systemet
  • Ingen månedsgebyr til banken
  • Mulighet for å koble opp flere bankkontoer fra forskjellige banker

Bankintegrasjon Mini fungerer med de aller fleste bankene. Du kommer enkelt i gang ved å gå til Mitt abonnement og aktivere tjenesten.

* Automatisk bankavstemming gjelder kun dersom du har Smart, Pluss eller Komplett

En av de største forbedringene vi har gjort er på estimert saldo. Her gir vi deg nå bedre estimater på hvilke bevegelser du kan forvente deg på kontoene dine frem i tid. Estimatene på mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønn blir sikrere, og du får mulighet til å se forventede bevegelser 30, 60 og 90 dager frem i tid. Treffsikkerheten er betydelig forbedret.

Vi har også jobbet med designet for å gi deg full oversikt over kontoene dine. I tillegg har vi lagt til muligheten for å overføre penger mellom kontoer direkte fra dashbordet.

Hva får du med det nye bankdashbordet:

  • Enda bedre grafiske fremstillinger
  • Enkel navigering direkte fra dashbordet til åpne oppgaver
  • Mulighet for å overføre mellom egne kontoer direkte fra bankdashbordet

Her kan du lese mer om det nye bankdashbordet

Alle brukeradministratorer vil automatisk få full tilgang til betalinger, og rettigheten til å både gi og ta denne rollen.

Regnskapsførere kan enkelt gjennomføre hele onboardingen uten klient (men klienten må fremdeles gjøre bankbestillingen).

BankID benyttes for å logge hvem som har gjennomført onboardingen. Du slipper å gjøre sjekk mot Brønnøysundregisteret, og sikkerheten er flyttet inn i banken din ved hjelp av regnskapsgodkjente betalinger.

Dersom du har aktivert tjenesten Innbetalinger i banken din kan du nå velge å få disse sendt direkte til bilagsmottaket. Du kan enten velge å knytte innbetalingen til en faktura og/eller bokføre innbetalingen eller slette den.

Det er også lagt til en forhåndsvisning som viser innbetalingsdetaljene.

Funksjonen aktiveres under Bank – Innstillinger – Betaling.

Manglende KID-nummer på betalinger vil med denne funksjonen bli mye enklere å håndtere.

Tidligere ble den kontoen som sist var lagt til listen foreslått som førstevalg, men nå kan dette altså defineres fritt under regnskapsinnstillinger og betalingstyper.

I tillegg vil Tripletex nå huske sist brukte betalingstype på blant annet skatt og arbeidsgiveravgift, slik at du slipper å velge dette fra listen hver gang.

Det betyr at betalinger på samme dag ikke vil slås sammen som en sumpost i banken. Endringen forenkler arbeidet med bankavstemming og sikrer flere automatiske matcher når sumpostene fjernes fra kontoutskriften. Som standard vil denne være av for alle selskap.

Med siden for Finansielle tjenester ønsker vi å synliggjøre og gi god informasjon om de finansielle tjenestene vi tilbyr, og hjelpe brukerne våre med å enkelt søke om de finansielle tjenestene de har behov for.

Kassekreditt, bedriftslån, fakturasalg og pensjon er nå samlet, vil være de første av flere finansielle tjenester du vil kunne finne på den nye siden.

Bedriftslån er en tjeneste som tilbys gjennom FundingPartner og er en ny form for finansiering til kundene våre, med høyere lånebeløp enn det som blir tilbudt gjennom for eksempel kassekreditt.

En må være kontoadministrator eller ha tilgang til hovedbok for å kunne få tilgang til denne siden. 

Slik kommer du i gang:

  1. På denne siden finner du en full oversikt over hvordan du aktiverer bank- og betalingstjenester i Tripletex.
  2. Dokumentet gir også en kort forklaring på hva du må gjøre videre for å aktivere dette i banken din.

BankID blir med dette en valgfri måte å signere betalinger på som et alternativ til Google Authenticator.

Alle kunder som tar i bruk AutoPay i Tripletex må fremdeles sette opp to-trinnkontroll med Google Authenticator i forbindelse med oppstart.

Dersom en har aktivert tjenesten innbetalinger i bank, vil banken sende innbetalingsfiler til Tripletex. Frem til nå har vi kun bokført innbetalinger med et KID-nummer som ett og ett bilag.

Innbetalingsfiler kan inneholde både betalinger med og uten KID, samt kreditnotaer. I banken slås innbetalinger sammen til en sumpost og har til nå vært nesten umulig å kunne matche under en bankavstemming.

Vi har nå gjort en større endring på hvordan dette bokføres og bokfører nå hele innbetalingsfilen (sumposten) som ett bilag. Bilaget kan inneholde både betalinger med og uten KID også innbetalinger med KID der vi ikke klarer matche KID-nummer og kreditnotaer. Vi henter også ut mer informasjon om betalingen som også vil være med på bilaget.

Oppsummert:

– Støtte for kredittnota

– Alle betalinger fra én innbetalings-fil til samme bilag

– Støtte for betalinger med info-meldinger

    – Innlesing av alle betalinger med info-melding

    – Automatisk matching av info-melding mot kunde 

    – Automatisk matching av info-melding mot faktura dersom info-melding inneholder gyldig kid

    – Betalinger som ikke blir matchet blir satt mot dummy-kunde

– Støtte for betalinger med ugyldig/feil kid-nummer. Blir fortsatt innlest, men satt mot dummy-kunde

– Støtte for ustrukturerte betalinger 

– PDF av vip-filen blir lagt ved som vedlegg på bilaget

– XML av vip-filen blir lagt ved som edi-vedlegg på bilaget

Bokføring av innbetalinger uten KID kan skrus på under bankinnstillinger.

NB: De som benytter tjeneste som VIPPS, iZettl, Elavon, osv. anbefaler vi ikke å aktivere denne funksjonen da det vil skape dobbeltposteringer i regnskapet.

Tripletex støtter nå nemlig betaling til banker som benytter Fedwire/ABA/Routing number/Bank code, som er alternativer til SWIFT.

I forbindelse med opprettelse av nye brukere på AutoPay, vil brukeren nå få et varsel i sin brukerkonto. Ved å klikke på varselet kan brukeren starte prosessen med å aktivere sin AutoPay-bruker, slik at de kan få full tilgang til betalinger i selskapet det gjelder.

Eksisterende AutoPay-brukere vil nå også bli varslet om de blir gitt full tilgang til betalinger på en Tripletex-konto med AutoPay. Ved å klikke på varselet kan de starte prosessen med å oppdatere AutoPay-brukeren sin for å få full betalingstilgang til det nye selskapet.

Når en godkjenner betalinger i betalingsoversikten, men ikke signerer for disse umiddelbart i AutoPay, kan en nå selv velge å avbryte betalingen i betalingsoversikten ved en senere anledning dersom det skulle være aktuelt.

Ved å ta utgangspunkt i innkommende og utgående fakturaer og manuelt registrerte transaksjoner kan du få en estimert saldo for de neste 30 dagene. 

Estimert saldo viser utviklingen på din bankkonto de neste 30 dagene basert på innkommende og utgående fakturaer. Lønn, skatt og arbeidsgiveravgift estimeres ut fra historikk, i tillegg kan man legge til manuelle transaksjoner.

Den estimerte saldoen gir deg dermed bedre overblikk på nåværende status og fremtidig likviditet ved at du får vite hvor mye penger du har på konto dag for dag fremover.