Modul: Bank

Første versjon av bank i app er nå ute. Her kan du enkelt sjekke saldo på kontoene dine, og klikke deg videre for å godkjenne betalinger i web-versjonen. Dette er kun begynnelsen – vi jobber med å gi deg mye mer bankfunksjonalitet direkte i mobilappen vår fremover.

betalingsside

Hva er nytt på betalingssiden?

Vi har nå sluppet en første versjon av betalingsoversikten, med både ny funksjonalitet og et enklere brukergrensesnitt.

 • Status har blitt enklere: Vi har forenklet status, slik at du får en bedre oversikt over hvordan betalingene dine ligger an. Blant annet har vi fjernet mellom-statuser fra banken som gir lite informasjon.
 • Ny teknologi: For at betalingsoversikten skal bli både raskere og mer stabil, har vi laget den nye siden ved hjelp av ny teknologi. Denne teknologien muliggjør også raskere utvikling i fremtiden.
 • Utseende og brukervennlighet: Betalingsoversikten slik du kjenner den i dag ble utviklet for en stund siden, og vi har jobbet iherdig i mellomtiden med å gjøre Tripletex så brukervennlig som mulig. Nå har også siden for betalinger fått seg en overhaling, og vi har oppdatert til et mer sømløst design som du vil kjenne igjen fra andre sider i systemet.
 • Attestering: Nå har du mulighet til å se ikke-attesterte bilag i betalingsoversikten. Du kan selv velge om du ønsker å inkluderer disse i oversikten.
 • Ny logg for status: For at du skal kunne følge med på betalingene dine har vi laget en status-logg. Denne gir deg en detaljert oversikt over blant annet opprettelsesdato, attestanter, endringslogg og feilmeldinger.

Betalingssiden er tilgjengelig for alle som bruker bankintegrasjon. Du kan enkelt aktivere den nye siden direkte fra betalinger når du er logget inn i Tripletex.

Slik får du oversikt over likviditeten din, og du kan også klikke deg direkte fra Tripletex-tavla inn på bankdashbordet for en fullstendig oversikt.

Vi flytter enda mer av banken din inn i Tripletex! Med transaksjonshistorikk på bankdashbordet får du full oversikt over bevegelsene på bankkontoen din 30 dager tilbake i tid. Vi gir deg også en grafisk fremstilling av de viktigste nøkkeltallene, og kobler transaksjoner mot regnskapet der det finnes bokførte og matchede bilag.

Denne funksjonaliteten er utviklet av studenter som hadde sommerprosjekt i Tripletex – les mer om arbeidet deres her.

Hva får du med Bankintegrasjon Mini?

 • Lynrask onboarding – flytt banken inn i Tripletex på minutter
 • Automatisk bankavstemming – transaksjoner hentes inn i Tripletex daglig*
 • Betal regninger og lønn direkte fra systemet
 • Ingen månedsgebyr til banken
 • Mulighet for å koble opp flere bankkontoer fra forskjellige banker

Bankintegrasjon Mini fungerer med de aller fleste bankene. Du kommer enkelt i gang ved å gå til Mitt abonnement og aktivere tjenesten.

* Automatisk bankavstemming gjelder kun dersom du har Smart eller Komplett

En av de største forbedringene vi har gjort er på estimert saldo. Her gir vi deg nå bedre estimater på hvilke bevegelser du kan forvente deg på kontoene dine frem i tid. Estimatene på mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønn blir sikrere, og du får mulighet til å se forventede bevegelser 30, 60 og 90 dager frem i tid. Treffsikkerheten er betydelig forbedret.

Vi har også jobbet med designet for å gi deg full oversikt over kontoene dine. I tillegg har vi lagt til muligheten for å overføre penger mellom kontoer direkte fra dashbordet.

Hva får du med det nye bankdashbordet:

 • Enda bedre grafiske fremstillinger
 • Enkel navigering direkte fra dashbordet til åpne oppgaver
 • Mulighet for å overføre mellom egne kontoer direkte fra bankdashbordet

Her kan du lese mer om det nye bankdashbordet

Alle brukeradministratorer vil automatisk få full tilgang til betalinger, og rettigheten til å både gi og ta denne rollen.

Regnskapsførere kan enkelt gjennomføre hele onboardingen uten klient (men klienten må fremdeles gjøre bankbestillingen).

BankID benyttes for å logge hvem som har gjennomført onboardingen. Du slipper å gjøre sjekk mot Brønnøysundregisteret, og sikkerheten er flyttet inn i banken din ved hjelp av regnskapsgodkjente betalinger.

Dersom du har aktivert tjenesten Innbetalinger i banken din kan du nå velge å få disse sendt direkte til bilagsmottaket. Du kan enten velge å knytte innbetalingen til en faktura og/eller bokføre innbetalingen eller slette den.

Det er også lagt til en forhåndsvisning som viser innbetalingsdetaljene.

Funksjonen aktiveres under Bank – Innstillinger – Betaling.

Manglende KID-nummer på betalinger vil med denne funksjonen bli mye enklere å håndtere.

Tidligere ble den kontoen som sist var lagt til listen foreslått som førstevalg, men nå kan dette altså defineres fritt under regnskapsinnstillinger og betalingstyper.

I tillegg vil Tripletex nå huske sist brukte betalingstype på blant annet skatt og arbeidsgiveravgift, slik at du slipper å velge dette fra listen hver gang.

Det betyr at betalinger på samme dag ikke vil slås sammen som en sumpost i banken. Endringen forenkler arbeidet med bankavstemming og sikrer flere automatiske matcher når sumpostene fjernes fra kontoutskriften. Som standard vil denne være av for alle selskap.

Slik kommer du i gang:

 1. På denne siden finner du en full oversikt over hvordan du aktiverer bank- og betalingstjenester i Tripletex.
 2. Dokumentet gir også en kort forklaring på hva du må gjøre videre for å aktivere dette i banken din.