Modul: Bilagsautomatisering

Ved å holde over informasjonsikonet i bilagsmottaket, får du umiddelbart opp forklaringer som for eksempel dupliserte fakturanumre, ikke-støttet valuta, eller overskridelse av beløpsgrensen.

Funksjonaliteten er tilgjengelig for deg med Bilagsautomatisering, og vil kun vises på fakturaer fra leverandører som er aktivert for automatisk bokføring.

Når du automatiserer fakturaer fra leverandører ved hjelp av Tripletex-forslag (AI) kan du nå sette egen maksgrense per faktura og velge fast betalingsform per leverandør.  Tidligere har det vært en fast grense på 50 000 kr per faktura og sist brukte betalingsform ble automatisk valgt på leverandørene.

Disse funksjonene gir deg ekstra trygghet når du automatiserer ved hjelp av maskinlæring.