Modul: Design

Dette vil forhåpentligvis spare brukerne våre for mye scrolling og gjøre sider med faner og handlingsknapper enda mer oversiktlige.

Vi beholder fargen på ikonene i menyen, men fargen på knapper og elementer vil fra nå av formidle intensjon og mening. Endringen er også nødvendig for å støtte krav til universell utforming – Som faktisk tilgjengeliggjør Tripletex for enda flere. Flere av av modulene har i dag for lav kontrast – for eksempel på knapper. Ved å begrense og forenkle paletten, blir det lettere å skape et hierarki og visuell prioritering. 

Les mer om denne endringen i bloggen vår.

Hvorfor gjør vi det
Det er flere grunner til at vi gjør denne endringen. I dag er tittel og faner er en del av det øverste toppfeltet. Dette tar liten plass, men har noen ulemper. Synlighet, gruppering, nærhet og visuelt hierarki er viktige designprinsipper. Den nye plasseringen er mer logisk, og gjør at vi kan øke synligheten av det som er viktigst på siden.

Området har rom for å legge til – og samle – viktige funksjonsknapper knyttet til innholdet du ser på. Målet er enklere navigasjon, og mer forutsigbare mønster på tvers av modulene.
En annen god grunn er at vi på sikt ønsker å bruke området sidetittelen i dag okkuperer til et utvidet søkefelt.

Fokus på brukervennlig design
Dette er den første av flere visuelle endringer vi kommer til å gjøre framover, i en rekke grep vi tar for å gjøre Tripletex enklere å bruke. Forhåpentligvis også litt vakrere.
Endringene vi gjør kommer vi fram til ved å se nærmere på hvordan kundene våre faktisk bruker Tripletex.

Slik vil – for eksempel – prosjekt-dashbordet se ut etter oppdateringen:

Dette blir ikke synlig for alle med en gang, men du vil se en endring i løpet av de nærmeste ukene.

Den nye fonten heter Rubik og er den samme som allerede brukes i appen. Ikonene er de samme som før, men er nå “outlined” og ikke “filled”

Endringen er gjennomgående i hele systemet.