Modul: Kun for regnskapsførere

Klientoppgaver består nå av to oversikter: oppgaver og fristliste. Oppgaver gir regnskapsførere i regnskapsbyråer et enkelt oversiktsbilde over ens kunder og løpende oppgaver (bilag, ikke bokførte bilag og bilag til attestering). Oversikten gjør det enklere å vite hvor en skal starte dagen, og hvilke klienter en skal prioritere å arbeide med. Oppgavelisten skal utvides med flere løpende oppgaver og forfalte oppgaver.

Fristlisten som nylig ble lansert gir regnskapsbyrået en oversikt over utførte, gjenstående og forfalte frister.

Klientoppgaver er tilgjengelig under menypunktet klienter i alle regnskapsbyråkontoer, og oppgaver og fristliste finner en i hver sin fane. De nye oversiktene erstatter den gamle sjekklisten.

Fristlisten gir regnskapsbyrået en oversikt over utførte, gjenstående og forfalte frister, og en får dermed full kontroll på byråets frister. Forhåpentligvis vil denne listen gjøre den daglige driften av byrået enklere. 

Til forskjell fra sjekklisten har fristlisten blitt oppgavebasert og ikke klientbasert, noe som gjør det enklere å filtrere seg frem til å se f.eks hvilke utestående frister en ansatt har, eller hvilke MVA-meldinger som gjenstår på alle byråets klienter. Vi har også lagt til en multivelger i filtreringen slik at du kan velge akkurat hvilke klienter, frister osv. du vil se.

Du finner fristlisten under modulen Klienter og den vil være tilgjengelig i regnskapsbyråkontoer. Den gamle sjekklisten vil etter hvert fases ut.

Produktekspertene Jørgen og Robert loser deg trygt gjennom de viktigste nyhetene, og forteller hva det er, hvordan det fungerer og hva det betyr for deg. I denne episoden kan du høre om at diett nå er tilgjengelig i Tripletex-appen, forbedringer i den ferske koronarapporten, automatisk beregning av fordel ved privat bruk av yrkes- eller firmabil, og tidsbesparende fagforeningstrekk.

Vil du se flere produktvideoer? Her finner du alle episodene.

Produktekspertene Jørgen og Robert loser deg trygt gjennom de viktigste nyhetene, og forteller hva det er, hvordan det fungerer og hva det betyr for deg. Denne gangen kan du blant annet høre om godkjenning i appen, lager og logistikk-nyheter, og utviklingen innenfor bank- og betalingstjenester.

Vil du se flere produktvideoer? Her finner du alle episodene.

Ingen ekstra tilganger kreves. Antall bilag i bilagsmottaket, ikke bokførte bilag, antall remitteringer som mangler godkjenning har blitt flyttet opp i headeren slik at det er enkelt å få oversikt.