Modul: Kun for regnskapsførere

Felles bilagsmottak er en bilagsinnboks som ligger i byråkontoen, hvor du får oversikt over alle innkommende bilag fra klientene dine på ett sted. Det fungerer helt likt som det vanlige bilagsmottaket med bilagsautomatisering, bilagskø, enkel/detaljert føring, kommentarfelt og opplasting av bilag. 

Dette er en betaversjon, som betyr en tidlig utgave av det endelige produktet, som gir deg muligheten til å teste og gi tilbakemeldinger til oss. 

Vi håper dette kan forenkle hverdagen din!

Hva er nytt?

Er du vant til å jobbe i klientoppgaver kjenner du allerede denne oversikten, og kanskje du er vant til å navigere direkte herfra til bilag som ikke er bokført eller til bilag som skal attesteres. Vi har nå lagt til en ny kolonne som gir deg oversikt over reiser og utlegg, slik at du enkelt ser hvilke av dine klienter som har åpne utlegg.

Hvorfor er det nyttig?

Med reiser og utlegg i klientoppgaver blir det lettere for deg som regnskapsfører å få et overblikk over de åpne oppgavene per klient. Slik kan du følge opp flere oppgaver på en gang, og du får full kontroll på åpne poster. Du får bedre oversikt over hvilke reiseregninger og utlegg som ligger klare til kontroll og godkjenning, og du kan enkelt klikke deg direkte herfra til klienten for håndtering.

Kommentarfeltet kan brukes som intern kommunikasjon mellom de ansatte i byrået. Med kommentarfelt kan du som regnskapsfører kommentere f.eks hvorfor en frist er utløpt, hvorfor en oppgave er forsinket, hvorfor en periode er gjenåpnet. Kommentarfeltet kan også brukes til å kontrollere andres arbeid ved å legge igjen en kommentar.

På siden for klienttilgang administrerer regnskapsbyrået tilganger og rettigheter i klientkontoen videre til sine ansatte.

Dette er nytt:

  • Nytt oversiktlig design hvor vi har gjemt underrettighetene i en nedtrekksmeny
  • Mulighet for å se fullt navn (ikke kun initialer) og søke opp ansatte
  • Mulighet til å gi tilgang til flere klienter samtidig
  • Mulighet til å gi tilganger og rettigheter til flere ansatte på flere klienter samtidig
  • Mulighet til å opprette egne tilgangsmaler

Den nye siden er mer brukervennlig slik at regnskapsbyrået kan jobbe enda mer effektivt i Tripletex og dermed redusere tiden på administrative oppgaver.

Den gamle siden for klienttilgang vil fortsatt være tilgjengelig en periode, mens vi kontinuerlig forbedrer den nye versjonen.

Dersom du huker av frister i fristlisten og klikker Endre kan du nå:

  • Endre forfallsdato på en frist: Dersom regnskapsbyrået har egne interne frister eller du ønsker en buffer før den offentlige forfallsdatoen til f.eks MVA-meldingen, kan du nå fremskynde eller forskyve forfallsdato med X antall dager/uker/måneder. Det er mulig å endre forfallsdato på flere frister av gangen, slik at du slipper å fremskynde/forskyve én og én frist.
  • Endre status manuelt til Ikke relevant: Dersom det ligger en frist i fristlisten som ikke er relevant for deg, kan du markere den som Ikke relevant (slik at den ikke ligger som forfalt i fristlisten).
  • Endre status manuelt til Utført: Dersom det er frister som har forfalt men som er blitt fullført manuelt (for eksempel i andre systemer, av tidligere regnskapsfører e.l.) kan du nå også endre status selv til Utført.

Klientoppgaver består nå av to oversikter: oppgaver og fristliste. Oppgaver gir regnskapsførere i regnskapsbyråer et enkelt oversiktsbilde over ens kunder og løpende oppgaver (bilag, ikke bokførte bilag og bilag til attestering). Oversikten gjør det enklere å vite hvor en skal starte dagen, og hvilke klienter en skal prioritere å arbeide med. Oppgavelisten skal utvides med flere løpende oppgaver og forfalte oppgaver.

Fristlisten som nylig ble lansert gir regnskapsbyrået en oversikt over utførte, gjenstående og forfalte frister.

Klientoppgaver er tilgjengelig under menypunktet klienter i alle regnskapsbyråkontoer, og oppgaver og fristliste finner en i hver sin fane. De nye oversiktene erstatter den gamle sjekklisten.

Fristlisten gir regnskapsbyrået en oversikt over utførte, gjenstående og forfalte frister, og en får dermed full kontroll på byråets frister. Forhåpentligvis vil denne listen gjøre den daglige driften av byrået enklere. 

Til forskjell fra sjekklisten har fristlisten blitt oppgavebasert og ikke klientbasert, noe som gjør det enklere å filtrere seg frem til å se f.eks hvilke utestående frister en ansatt har, eller hvilke MVA-meldinger som gjenstår på alle byråets klienter. Vi har også lagt til en multivelger i filtreringen slik at du kan velge akkurat hvilke klienter, frister osv. du vil se.

Du finner fristlisten under modulen Klienter og den vil være tilgjengelig i regnskapsbyråkontoer. Den gamle sjekklisten vil etter hvert fases ut.

Produktekspertene Jørgen og Robert loser deg trygt gjennom de viktigste nyhetene, og forteller hva det er, hvordan det fungerer og hva det betyr for deg. I denne episoden kan du høre om at diett nå er tilgjengelig i Tripletex-appen, forbedringer i den ferske koronarapporten, automatisk beregning av fordel ved privat bruk av yrkes- eller firmabil, og tidsbesparende fagforeningstrekk.

Vil du se flere produktvideoer? Her finner du alle episodene.

Produktekspertene Jørgen og Robert loser deg trygt gjennom de viktigste nyhetene, og forteller hva det er, hvordan det fungerer og hva det betyr for deg. Denne gangen kan du blant annet høre om godkjenning i appen, lager og logistikk-nyheter, og utviklingen innenfor bank- og betalingstjenester.

Vil du se flere produktvideoer? Her finner du alle episodene.

Ingen ekstra tilganger kreves. Antall bilag i bilagsmottaket, ikke bokførte bilag, antall remitteringer som mangler godkjenning har blitt flyttet opp i headeren slik at det er enkelt å få oversikt.