Modul: Lager og logistikk

I tillegg til det visuelle ansiktsløftet, som gjør det enda enklere å få oversikt over innkjøpene sine, er følgende ny funksjonalitet lagt til:

 • Opplisting av ordrelinjer er erstattet med mulighet for å sette utvalg på produkt (vil vise alle innkjøp med det/de angitte produktene).
 • Flere nye utvalgskiriterier
 • Mulighet for å masse-endre status (endelig)

Det kommer også fortløpende utbedringer for eksempel visning av totalsum fra innkjøpet.
PS: Husk at du hele tiden kan gå på visningsvalg for å ta bort kolonner som du synes er overflødig

 • Valuta på utsalgspris er nå synlig i en egen kolonne på produktoversikten (ny produktoversikt er foreløpig tilgjengelig for alle med logistikkmodulen, men er snart tilgjengelig for alle)
 • Automatisk utregning av kostnader i kroner ved å sette kostnader som en prosent av innkjøpspris
 • Det er nå et nytt pakkseddel-alternativ som kun tar med seg ordrelinjer markert som lagervarer
 • Eksport av produkter (.xlsx) er nå tilgjengelig i den nye produktoversikten (ny produktoversikt er foreløpig tilgjengelig for alle med logistikkmodulen, men er snart tilgjengelig for alle)
 • Ny produktvelger i varemottak som gjør det enklere å legge til flere varelinjer (krever logistikkmodulen)
 • Leverandørprodukter settes inaktiv når leverandøren settes inaktiv
 • Fjerner man et produkt som Lagervare nullstilles lagerantallet
 • Status Bekreftet på innkjøp har endret navn til Avsluttet og en ny status for Bekreftet er lagt til
Automatisk utregning av kostnad

Filter (multiple select) på Lagerlokasjon i varetelling
Fra nå vil man kunne sette et filter på en/flere lokasjoner for å begrense varetellingslisten.
Dette vil være svært nyttig når flere skal telle og man fordeler f.eks. reoler/områder på lageret mellom seg.

Barcode-mode
Med varetelling i barcode-mode kan du bruke strekkodeleseren til å telle varene dine. Sett markøren i feltet «skann strekkoder» og start å skanning. For hver gang du skanner en strekkode vil det bli lagt til 1 stk på linjen av varen. Det er enkelt å klikke seg inn i antall-feltet og skrive inn f.eks. 123 i stedet for å trykke 123 ganger på «skyteren».

Varetellingen vil kunne gjøres langt mer effektiv ved bruk av skannermodus.

I tillegg kommer det flere andre forbedringer:

 • Varetellingslisten kan sorteres på produktnummer, navn eller lokasjon
 • Du kan bruke strekkodeleser (EAN/GTIN) til å søke opp produkter
 • Siden blir mobilvennlig
 • Hastighet på eksport til excel er kraftig forbedret

Det blir også enklere å filtrere på «Alle», «Skal telles» og «Ferdig» – slik får du bedre oversikt over progresjonen i varetellingen.

Med den nye produktvelgeren er det nå langt mer effektivt å legge inn flere ordrelinjer. Huk av hvilke produkter som skal med på innkjøpet, eller bruk «merk alt» funksjonen, for å legge til ordrelinjer. En kan også filtrere ut produkter på produktgrupper/undergrupper.

Les mer om innkjøp i Tripletex i denne hjelpeartikkelen.

Funksjonen er tilgjengelig for alle med lager og logistikkmodulen.

 1. Nå kan man se at et Innkjøp er knyttet mot flere leverandørfakturaer.
 2. Det er nå mulig å knytte flere leverandørfakturaer til Innkjøp fra Innkjøpsdetaljer (tidligere kun mulig via leverandørfakturaer-detaljer).
 3. Det er nå mulig å fjerne tilknytning til leverandørfakturaer fra Innkjøp.