Modul: Lønn

Hva er nytt?

Bedre og flere filtreringsvalg
Nå kan du enkelt filtrere for å få bedre oversikt over ansatte.

Universelt søk
Søk på de kriteriene du ønsker, som for eksempel navn, e-post eller ansattnummer.

Tydligere og klikkbare statuser
Statusfeltet inneholder nå en nedtrekksmeny som du kan bruke for å navigere til den relevante siden med feil/mangler.

Visningsvalg
Velg hvilke kolonner du ønsker å se i oversikten og endre rekkefølgen på kolonnene slik du vil ha dem. Nå finner du i tillegg en egen kolonne for påbegynte lønnsutbetalinger og lønnsbilag som du kan klikke deg inn på.

Forenklet lønnsutbetaling som eget filtervalg
Forenklet lønnsutbetaling finnes nå som et filtervalg når du klikker «Opprett lønnsutbetaling». Via dette filteret kan du opprette en forenklet lønnsutbetaling med for eksempel bare reiseregninger og ansattutlegg.

Det jobbes med en ny versjon av siden Lønnsbilagoversikt, som illustrerer hvilke lønnskjøringer som er gjort eller er under bearbeiding. Denne siden vil endre navn til Lønnsoversikt, og vil gi deg enda bedre oversikt samt mer informasjon om hver enkelt lønnskjøring. Denne siden vil bli en naturlig startside for lønn.

Dette vil være til stor hjelp når man begynner med Tripletex og vil ha inn startsaldoer fra flere ansatte på en enkel måte.

 • Som ansatt kan du nå endre eget kontonummer som lønnen din skal utbetales til. Dette gjør du fra Arbeidsforhold inne i Tripletex, eller under Detaljer. MERK! Gjelder kun utbetaling til norske kontonummer. Har du utenlandsk bank satt opp, må en admin-bruker fortsatt gjøre endringen.
 • Reversering av lønnsutbetaling – nå kan du ikke lengre flytte reversering til andre perioder.

Tidligere ga feriepengelisten deg informasjon om feriepengesatsen, grunnlag, opptjente feriepenger, og hvor mye som er utbetalt og evt. til gode. 

Nå viser vi i tillegg denne informasjonen:

 • Arbeidsgiveravgift for opptjente feriepenger
 • Satsen for arbeidsgiveravgiften
 • Ordinært opptjente feriepenger (under 60 år)
 • Feriepenger opptjent over 60 år

Det har også blitt mulig å filtrere på ansattkategori, og velge å skjule ansatte med null i grunnlag eller tilgodebeløp.

For å vise all informasjon må du klikke Flere valg og huke av for Vis detaljert rapport.

Tidligere kunne en definere at en lønnsart som skulle beregne prosent skulle ha en makssats. F.eks.: Beregn 50 % av timelønnen, men aldri mer enn 100 kr. Nå støtter vi også minimumssats. F.eks.: Beregn 50 % av timelønnen, men aldri mindre enn 50 kr.

Fokuset har vært å gjøre hverdagen enklere for kundene våre, så det vil merkes betydelige forbedringer på både arbeidsflyt, effektivitet og hele brukeropplevelsen.

Dette er nytt:

 • Nytt og mer brukervennlig design
 • Bedre varsling av eventuelle mangler
 • Endring av utbetalt beløp sammenlignet med forrige periode vises i prosent
 • To versjoner av lønnssammendraget, der en viser totaler og antall timer
 • Bedre oversikt over totalene av lønnskjøringen
 • Autolagring! Nå vil du aldri miste arbeid fordi du glemmer å trykke på lagre!

Den nye siden har gradvis blitt sluppet for stadig flere av våre kunder, så noen har allerede hatt tilgang til denne siden en god stund, mens andre nettopp har kunnet ta den i bruk. Vi kommer til å fortsette å gjøre mindre forbedringer på siden i tiden som kommer.

 • «Fagforeningsliste» har nå støtte for avdeling
 • Ved import av Excel-formatet får en beskjed om hvorfor importen eventuelt feiler
 • «Hent Retur fra Altinn»-knappen tilgjengeliggjøres nå kun når det er A-meldinger der man ikke har hentet retur
 • Lønnsinnstillinger er restrukturert slik at de avanserte innstillingene er lagt i en egen oversikt
 • Link fra antall ansatte på Tripletex-tavla til ansattlisten
 • Når en oppretter ansatte og legger inn et norsk postnummer/sted, velges Norge automatisk som land
 • Det er lagt til filtrer for «Ansattkategori» på
  • Fagforeningsliste
  • Lønnsslipper
 • Det er nå mulig å endre ansattkategori for flere ansatte samtidig
 • Flere felter som er obligatoriske i forbindelse med rapportering, men ikke har vært obligatorisk i Tripletex tidligere, er nå obligatorisk (f.eks. registreringsnummer på bil)
 • Rekkefølge på menypunktene for Lønn har blitt mer logisk
 • Det vises nå hvilken AGA-konto som brukes til den nye 5% AGA-delen
Link til ansattoversikten fra Tripletex-tavla

Hva slags informasjon får du:

 • Antall aktive ansatte i selskapet
 • Beløp på forrige lønnsutbetaling
 • Lønnsfordeling på utbetalt lønn, skatt og arbeidsgiveravgift

Vi har også lagt til en snarvei for å starte ny lønnsutbetaling. Informasjonen vil være tilgjengelig for brukere med full tilgang til lønn i Tripletex.

Det er sluppet flere mindre forbedringer på lønn den siste tiden som gjør hverdagen din litt enklere dersom du jobber med lønn:

 • Nå er det mulig å vise kostnadsbærer på lønnsslipp
 • Lønnsartnummer kan også vises på lønnsslipp
 • Vi støtter nå historisk bilag i lønnsimport
 • Fødselsdato vil fylles ut automatisk basert på personnummer
 • Du vil også få et varsel dersom du sender lønnsslipp/sammenstilling uten kryptering

Nå er den nye siden for skattekort her. Siden har flere fordeler sammenlignet med den gamle siden. Spesielt for kunder med flere ansatte bidrar denne til en mye enklere arbeidsflyt. 

Noen av fordelene:

 • Enklere å få oversikt over hvem som har fått skattekort
 • Enklere å se når skattekortet sist ble endret
 • Fritekstsøk for å søke etter ansatte basert på ulike kriterier
 • Sortering av kolonnene etter egne preferanser

Det er nå også mulig å huke av for hvem du vil hente skattekort for.

Benytter du timeføring i Tripletex, kan du nå vise feriesaldo og fleksisaldo på lønnsslippen. Du kan selv velge om du ønsker å aktivere dette for alle ansatte automatisk, eller om du ønsker å sette opp dette individuelt.

Nå blir arbeidsprosessen enda enklere for deg som har sesongansatte, vikarer eller lignende. Du kan nå kopiere arbeidsforhold som sist var registrert på den ansatte – du slipper dermed å opprette et nytt arbeidsforhold dersom personen har vært ansatt tidligere. Alt som ble registrert ved forrige arbeidsforhold vil kopieres, slik at du kun trenger å gjøre nødvendige endringer.

Muligheten for å kopiere arbeidsforhold vil kun være tilgjengelig for ansatte uten et aktivt arbeidsforhold. Arbeidsforhold kan kopieres under Ansatte og Arbeidsforhold.

Innstillingen kan aktiveres i lønnsinnstillingene, hvor en haker av på «Slå sammen posteringer på lønnsbilaget (PDF)».

Dette er i første omgang en summert visning av konteringssammendraget på lønnbilaget i PDF. Bilaget i regnskapet påvirkes ikke.

Tidligere har man måtte beregne denne etterbetalingen manuelt for hver enkelt ansatt og legge denne til manuelt i lønnsutbetalingen. Denne nye løsningen beregner et forslag til etterbetaling og gir mulighet for at legge denne til på de ansatte i lønnsutbetalingen. 

Utbetalingen vil komme med på neste lønnskjøring/lønnsutbetaling basert på hva som er utbetalt tidligere. 

NB: Det er viktig at være oppmerksom på at dette er et forslag til beløp for etterbetaling. Man bør selvfølgelig alltid kontrollere at beløpet er korrekt før lønnen utbetales. 

Les mer om etterbetaling ved lønnsjustering i denne hjelpeartikkelen.