Modul: Prosjekt

I advarselen finner du en lenke til hvilke ansatte det gjelder og du kan enkelt klikke deg videre til ansattkortet for å gjøre nødvendige endringer.

Advarsel om manglende timekost.

Du vil få en advarsel på prosjektet som legger seg rett under prosjekttittelen. I advarselbanneret finner du en link som tar deg rett til en oversikt over alle timene som har null i timepris, slik at du enkelt kan legge inn ønskede timepriser.

Denne funksjonen vil gjøre det enkelt for ansatte å få oversikt over jobber der avtaletidspunkt er nødvendig. Jobber med angitte tidspunkter vil alltid legge seg øverst i listen over jobber per dag.

Funksjonalitet som er verdt å nevne:

 • Mulighet for å velge flere ansatte per jobb
 • Mulighet for å se ukeskalender eller månedskalender
 • Masseendring og massesletting av jobber
 • Kule dra & slipp-funksjoner som å flytte jobber mellom dager og ansatte, og kopiering av jobber over flere dager
 • Mulighet for å se tilgjengelig tid per ansatt
 • Tilgjengelig i en mobilvennlig versjon

Ressursplanen er tilgjengelig for alle med Komplett-pakken og den aktiveres under «Ressursplanlegging» i prosjektinnstillinger. Da får en et menypunkt under timeliste som heter «Ressursplan (ny)».

Ved masseendring av timepriser på flere prosjekter, er det nå mulig å kopiere timeprismodellen fra et eksisterende prosjekt. Masseendringen kan gjøres fra prosjektoversikten.

Det innebærer at man kan føre tillegg og overtid mot prosjekter, og at det dermed blir enklere å allokere disse kostnadene på prosjekter

En aktiverer denne funksjonen på selskapsnivå ved å gå inn på Timelisteinnstillinger->Moduler->«Timeliste – detaljert visning».

Ved å aktivere denne funksjonen vil man få et ikon opp i timelista der man fører timer, hvor en kan (ved å klikke på ikonet) definere antallet for hver lønnsart per prosjekt.

 • Det er nå mulig å opprette prosjekter fra prosjektoversikten
 • Det er lagt til et prosjektfilter i salgsrapporter for produkter
 • Navn på kunde og oppdragsgiver er nå inkludert under feltet for underskrift i oppdragsbekreftelsen
 • Dato for opprettelse av tilbud inkluderes nå i tilbuds-pdfer
 • Det er nå mulig å endre tilbud og underordre uten ordrenummer fra detaljer-fanen i prosjekter
 • Lagt til info knapper for å forklare de ulike prismodellene (personspesifikke, fast og prosjektspesifikke timepriser)
 • Det er nå mulig å fakturere et prosjekt fra alle sider i prosjektmodulen
 • Timer med null i timepris vil ikke vises i fakturadokumentasjonen

Mulighet for å opprette prosjekter fra prosjektoversikten

Er du mye på farten i arbeidshverdagen din? Nå kan du ved hjelp av mobilappen markere at et prosjekt er ferdig og klart til å faktureres – du slipper altså å vente til du sitter foran en PC med å gjøre dette.

Funksjonen kan være nyttig for f.eks. en daglig leder, økonomiansvarlig eller regnskapsfører som ikke leder noen prosjekter, men som skal holde seg oppdatert på alle prosjekter i bedriften

Funksjonen aktiveres under kontoinnstillinger ved å fjerne avhukingen «Prosjektoversikt – vis kun prosjekter der jeg er satt som prosjektleder» og dermed vil valget «Alle» være valgt som standard for nedtrekksmenyen for prosjektledere.

Prosjektstatus i Tripletex viser en løpende oversikt over alle inntekter og kostnader knyttet til prosjektet, uavhengig av om disse er bokført eller ikke.

Eksporten kan nå inneholde felter fra alle kolonnene vi har, og tilpasses den visningen du har valgt. Denne funksjonen er veldig nyttig for deg som bruker prosjektoversikten til ukesrapporter, for å sammenligne prosjektoversikten med egne KPIer eller for å bruke i egne rapporter. Du kan aktivere eksporten ved å trykke på et nedlastingsikon øverst i filterseksjonen i prosjektoversikten. 

Det nye skjemaet inneholder flere detaljer fra andre leverandører. En kan fortsatt redigere og gå inn på skjemaer som er opprettet i gammelt format, men alle nye skjemaer vil kun være i det nye formatet.

Dette skjemaet er tilgjengelig for alle med elektromodulen vår.

Med ressursplanleggeren kan du planlegge hvilke ansatte som skal jobbe med et spesifikt prosjekt, og budsjettere hvor lenge hver ansatt skal jobbe på prosjektet og hvor lenge et prosjekt skal vare.

Den nye ressursplanleggeren vil gi deg god oversikt over ressurssituasjonen på prosjektene dine, og med en ny drag-and-drop-funksjon, vil det bli enkelt å planlegge på en overordnet måte.

Vi tror hovedmålgruppen er ulike typer håndverkere og konsulenter, men alle som jobber med prosjekter med timebudsjetter, eller som har behov for enkle og oversiktlige estimater på ressursbruken vil få nytte av dette.

En Beta-versjon er planlagt lansert allerede før sommeren. Da vil det være mulig å teste løsningen og komme med innspill til forbedringer som vi vil jobbe med utover året.

Den nye prosjektoversikten i Tripletex vil gjøre det enda enklere å få full oversikt over din bedrifts prosjekter. Denne gir deg mulighet til å selv velge oppsett og visning av informasjon som gir mest mening for deg.

I den nye prosjektoversikten kan en:

 • Velge hvilke kolonner en vil vise og rekkefølgen på disse kolonnene
 • Vite status på prosjektene (Ikke påbegynt, Påbegynt, Klar til fakturering, Avsluttet)
 • Se grafisk fremstilling av budsjettoppnåelse
 • Se fakturareserve
 • Få notifikasjoner om timer, utlegg eller bilag ligger klar til godkjenning/attestering

Prosjektoversikten er tilgjengelig for alle med Komplett-pakken og bransjeløsningene for elektro og VVS.

Med mulighet til å gruppere ordrelinjer på budsjetter, vil både du få bedre oversikt og kundene dine vil få mer oversiktlige budsjetter.

Grupperte ordrelinjer er laget for budsjetter som f.eks. er delt opp i forskjellige faser, forskjellige grupper eller der ordrelinjene tilhører forskjellige deler av et produkt. For prosjekter med veldig mange ordrelinjer kan det fort bli uoversiktlig og vanskelig å få oversikt, og dermed kan grupperingen gjøre akkurat dette lettere.

Et eksempel kan være: Det er flere ordrelinjer i et budsjett som er knyttet til renovering, kan ordrelinjene knyttet til kjøkken grupperes sammen på en ryddig måte, mens ordrelinjene knyttet til oppføring av et bad grupperes sammen og separat fra kjøkkenet.

Onboardingen er en tostegs prosess der en blir presentert for fire viktige innstillinger:

 • Om en vil godkjenne timer før fakturering
 • Om en trenger automatisk generering av prosjektnummer
 • Om en fakturering løpende eller i slutten av måneden
 • Hvilken kontraktstype en bruker

Prosjektstatus er en funksjon som viser en løpende oversikt over alle inntekter og kostnader knyttet til prosjektet, uavhengig av om disse er bokført eller ikke.

Tidligere måtte prosjektledere, som gjorde innkjøp, vente til de mottok leverandørfakturaen før innkjøpet ble reflektert i prosjektstatusen. I mange tilfeller kommer disse leverandørfakturaene sent, i verste fall etter prosjektets slutt, og kostnadskontroll har derfor vært vanskelig for prosjektledere på prosjekter med mange innkjøp. Dette problemet løser vi nå med denne funksjonen.


Funksjonen er spesielt interessant for boligprosjekter og produksjonsbedrifter som lager skreddersydde løsninger.

I forbindelse med prosjektfakturering har det, om ønskelig, alltid vært mulig å spesifisere hvilke prosjektdeltakere som har ført timer bestemte aktiviteter på bestemte dager.

Innstillingen som nå er lansert gjør det mulig å velge hvorvidt prosjektdeltakerens navn skal skjules eller vises på en faktura.

Ved å velge at prosjektdeltakerens navn ikke skal vises på fakturaen, kan man vise akkurat de samme detaljene som før, bortsett fra at vi har skjult navnene med «Prosjektdeltager #» og dermed styrker personvernet når det er nødvendig.

På den nye siden har vi omprioritert på rekkefølgen og delt innstillingene inn i tre hovedkategorier:

 1. Arbeidsflyt for fakturering
 2. Globale prosjektinnstillinger
 3. Innstillinger for nye prosjekter

I tillegg til disse tre hovedkategoriene, har vi en helt egen seksjon for avanserte innstillinger. Dette er innstillinger som gjerne er bransjespesifikke eller innstillinger for de med litt mer kompliserte prosjekter.

Endringen med ny side for prosjektinnstillinger vil gjøre det enda enklere og mer oversiktlig å jobbe på siden. For nye kunder blir det enda enklere å sette opp prosjektmodulen i utgangspunktet – det kreves kun tre steg.

Funksjonen er først og fremst utviklet for å kunne gjøre masseendringer på prosjekter. En kan altså eksportere prosjektene sine fra Tripletex, endre informasjonen en ønsker på de eksporterte prosjektene og deretter importere de inn i Tripletex igjen.

På den måten slipper en å gå inn på hvert enkelt prosjekt for å gjøre ønskede endringer.

Import av prosjekter har allerede vært tilgjengelig en stund.

I denne hjelpeartikkelen kan du se hva slags informasjon som er tilgjengelig å eksportere og importere..

Formater som er støttet er xls, xlsx og csv.