Modul: Rapportering

Vi lanserer nå en egen side hvor vi har samlet alle rapporter i Tripletex. Du vil foreløpig også finne de ulike rapportene der du har funnet dem tidligere. I tillegg har vi pusset opp siden for alle, også deg som bruker Rapporter Pluss!

Det er flere som har hatt behov for at kontonummer og kontonavn er i separate kolonner ved eksport av saldobalansen. Dette er nå på plass og vi håper det kommer godt med!

Denne funksjonen har blitt oppgradert slik at den nå kan brukes i stedet for både SUMROWS og SUMCOLUMNS.

Noen eksempler:

SUM(autogruppe) – Her kan autogruppe referere til både rader eller kolonner og SUM vil håndtere begge deler korrekt.

SUM(ROWS()) – Hvis man ønsker å summere alle rader som er gruppert under denne. Funksjonen ROWS brukes her for å hente ut listen over underliggende rader og denne listen sendes så inn til SUM for summering. NB: Tidligere kunne man gjøre dette ved å skrive SUM() uten argumenter. Dette er ikke lenger mulig – man må alltid sende inn ett eller flere argumenter til SUM for å angi hva som skal summeres.

Alle eksisterende rapporter har blitt konvertert slik at de nå bruker SUM på den korrekte måten, så det er ikke nødvendig å foreta seg noe – alle rapporter skal fungere som før!

Vi hører gjerne fra dere hvis dere har noen kommentarer til dette eller til rapportmodulen generelt, så hvis du har noe på hjertet er det bare å fylle ut dette skjemaet.

FILTER(liste, kriterium): Denne funksjonen brukes til å filtrere en liste. Den returnerer en ny liste som bare tilfredsstiller kriteriet. Vanligvis vil man bruke denne funksjonen i kombinasjon med andre funksjoner. Her er et eksempel:

SORT(liste): Denne funksjonen sorterer en liste. I likhet med FILTER vil den vanligvis brukes i kombinasjon med andre funksjoner. Her er et eksempel:

MAP(liste, uttrykk): Denne funksjonen tar en liste og returnerer en ny liste som inneholder resultatet av uttrykket for hvert element i lista. Forvirrende? Kanskje dette eksempelet gjør det enklere å forstå:

  • PROJECT.PERIOD_INVOICED_ON_ACCOUNT(): Hvor mye som er fakturert A-konto i perioden
  • PROJECT.TOTAL_INVOICED_ON_ACCOUNT(): Hvor mye som er fakturert A-konto totalt, til og med perioden

Disse funksjonene kan være nyttige hvis man for eksempel ønsker en rapport som viser utestående fakturabeløp på prosjektene. (En A-konto faktura er en faktura som sendes som en delbetaling på en forventet kostnad, og dette brukes mye i forbindelse med prosjektfakturering.)

Det kan være vanskelig å huske navnet på alle funksjonene som er tilgjengelig når man skriver formler i rapportene.

Men fortvil ikke! Fra nå av vil det automatisk komme opp en liste over funksjoner etterhvert som man skriver. Man kan også bruke “pil ned”-knappen for å få opp en komplett liste over alle funksjoner før man har begynt å skrive.

Allerede nå har en blant annet tilgang til:

  • Å skreddersy egne rapporter
  • Et bibliotek av rapportmaler
  • Dele rapporter med andre i selskapet

I tillegg har alle eksisterende rapporter blitt samlet på en egen side i Tripletex. Denne nye siden og den nye funksjonaliteten finner du som et eget menypunkt, Rapporter, i hovedmenyen.