Modul: Regnskap

Ved å holde over informasjonsikonet i bilagsmottaket, får du umiddelbart opp forklaringer som for eksempel dupliserte fakturanumre, ikke-støttet valuta, eller overskridelse av beløpsgrensen.

Funksjonaliteten er tilgjengelig for deg med Bilagsautomatisering, og vil kun vises på fakturaer fra leverandører som er aktivert for automatisk bokføring.

Nå kan du velge å se de nyeste eller eldste bilagene, basert på når de kom inn i bilagsmottaket. Neste gang du logger inn vil sorteringsvalget være det samme.

Skal du for eksempel endre pris eller annen produktinformasjon, kan du enkelt gjøre dette med noen få klikk for flere produkter og tjenester.

Kontohjelpen hjelper deg med å finne riktig kostnadskonto når du fører en leverandørfaktura. Bare begynn å skrive hva kostnaden gjelder i søkefeltet, så viser vi deg relevante konti samt en forklaring på hva kontoen vanligvis brukes til. Har du opprettet egne kontoer med beskrivelse vil disse også dukke opp.

Det er flere som har hatt behov for at kontonummer og kontonavn er i separate kolonner ved eksport av saldobalansen. Dette er nå på plass og vi håper det kommer godt med!

Forhåndsvisningen vil bytte hvilket vedlegg som vises ut fra bilaget du klikker på i bilagsmottaket, og er spesielt nyttig for deg som pleier å ha forhåndsvisningen på egen skjerm når du jobber.

Enjoy!

Det har skjedd mye spennende, blant annet kan du glede deg over enklere oppfølging og samarbeid, og en effektiv oversikt for hurtigbokføring.

Vi har lagt til rette for enda bedre samhandlingsmuligheter, og det er mulig å kommunisere med både regnskapsfører og kollegaer direkte inne i bilagsmottaket. Det er også blitt enda enklere å finne igjen dine siste bokførte fakturaer og bilag. I tillegg kan du ved hjelp av visningsvalg justere hvilken informasjon du ønsker å se i bilagsmottaket.

Ønsker du å komme med innspill til bilagsmottaket eller registrering av leverandørfaktura? Vi har kontinuerlige samtaler med brukere og ønsker oss tilbakemeldinger. For å melde din interesse, vennligst fyll ut dette skjemaet.

  • Under Klargjøring i årsoppgjørsmodulen kan du velge «Standard næringstype«. Alle bilag hvor det ikke er valgt næring vil da havne under denne næringstypen. Andre føringer vil legge seg under næringen du valgte da du registrerte bilaget.
  • Resultat og balanse vil gi deg en oversikt over den samlede næringsinntekten, samt en fordeling per næring.
  • Personinntekten skal beregnes på de ulike næringene – bortsett fra jordbruk og skogbruk som skal beregnes samlet. Her fordeles næringsinntektene på de ulike næringene automatisk. Skjermingsgrunnlaget fra driftsmidler vil også automatisk fordeles på de ulike næringene og fordeles på de ulike næringene og beregne korrekt skjermingsfradrag per næring.
  • Før innsending vil du få en oppsummering av beregnet næringsinntekt og personinntekt per næring.

Merk at du for å kunne bruke denne funksjonaliteten må ha tatt i bruk eksisterende funksjonalitet for avdelingsregnskap og flere næringer.

Når du automatiserer fakturaer fra leverandører ved hjelp av Tripletex-forslag (AI) kan du nå sette egen maksgrense per faktura og velge fast betalingsform per leverandør.  Tidligere har det vært en fast grense på 50 000 kr per faktura og sist brukte betalingsform ble automatisk valgt på leverandørene.

Disse funksjonene gir deg ekstra trygghet når du automatiserer ved hjelp av maskinlæring.

Nå kan du blant annet se sum og gjennomsnitt ved å markere flere tall. I tillegg har vi lagt til flere fleksible filtreringsmuligheter, for eksempel kan du nå filtrere på flere avdelinger eller leverandører.

Tidligere har konto 1940 Bankinnskudd utland som standard vært skrudd på og satt som aktiv i kontoplanen. Fordi denne kun skal brukes dersom man har valutakonto har mange måtte deaktivere denne manuelt ved oppretting av nye kunder.

I periodene rundt levering av mva-meldingen kan det til tider ta noe tid å få tilbake kvittering fra Skatteetaten. Nå henter Tripletex betalingsinformasjonen fra Skatteetaten, slik at du som kunde kan legge inn betaling med en gang. Deretter kan du forlate siden, kvitteringen vil bli tilgjengelig så fort vi mottar den fra Skatteetaten.

Tidligere har du kun fått forslag til bokføring ved bruk av Enkel føring, og da kun på en kostnadskonto. Nå har vi tilrettelagt for bruk av bilagsautomatisering på Detaljert føring, hvor du nå kan få bokføringsforslag for hver ordrelinje i bilaget.

Velger du å benytte Enkel føring vil du fortsatt få en kostnadskonto, vi vil i disse tilfellene summere opp og foreslå den kostnadskontoen med størst beløp.

Kort oppsummert:

  • Enkel føring = en postering og en konto/avdeling/prosjekt
  • Detaljert føring = forslag per odrelinje – potensielt flere kostnadskontoer/avdelinger/prosjekt

Dette gjøres fra menyen på bilaget i bilagsmenyen.  Avsenders e-post legges i en svarteliste, og alle fremdtidige e-poster fra denne avsenderen havner rett i Slettede bilag med en markering om at det er fra en blokkert avsender.

  • Det er ingen notifikasjon på e-poster fra blokkert avsender, vi sender heller ikke noen e-post i retur hvis det er vedlegg som ikke lar seg lese inn eller det er andre problemer
  • Bilaget kan gjenopprettes fra Slettede bilag, og fungerer da som vanlig igjen (men beholder markeringen om at det ble blokkert)
  • Når du gjenoppretter et bilag fra en blokkert avsender fjerner vi også avsenderadressen fra «svartelista»

I tilfeller der vi er sikre på at e-posten som kommer inn er spam, uavhengig av om avsenderen er blokkert, så vil denne bli merket med en gul advarsel i bilagsmottaket.

Innstillingene har tidligere ligget under Regnskap – Innstillinger, men disse finnes nå altså under Bilag – Innstillinger. Det er innstillinger tilknyttet bilagsmottak, attestering, bilagsnummerserier og fordelingsnøkler som er flyttet.

Ved å huke av på denne innstillingen vises kun fakturaer hvor betalingsformen er satt til «Registrer betaling senere». Dette gjør det enklere å holde kontroll på likviditeten i selskapet ditt, og du kan enkelt finne de fakturaene hvor du ikke har valgt betalingsform enda. I tillegg vil fakturaer hvor det er valgt betalingsform, men ikke satt betalingsdato, vises.

Innstillingen ligger under Leverandørreskontro – Flere valg:

Tidligere fant du denne under generelle regnskapsinnstillinger, men nå gjør vi kontoplanen lettere tilgjengelig ved å lage en egen side for denne.