Modul: Regnskap

Tidligere fant du denne under generelle regnskapsinnstillinger, men nå gjør vi kontoplanen lettere tilgjengelig ved å lage en egen side for denne.

Dette gjøres for å sikre en enklere og bedre brukeropplevelse ved å fjerne parallelle funksjoner. Alle funksjoner i produktkjøp finnes nå i detaljert føring av leverandørfaktura.

Med tjenesten Bilagsautomatisering flytter vi kunstig intelligens inn i Tripletex, og automatiserer dermed hverdagen din.

  • Tripletex foreslår hvordan fakturaen bør bokføres
  • Deretter vurderer systemet om du bør se over bokføringen eller ikke
  • Fakturaer som systemet er trygg på, kan bokføres uten at du trenger å gjøre noe manuelt arbeid

Du vil også få mulighet til å sette opp dine egne bokføringsregler med fordelingsnøkler.

Løsningen gjelder for inngående EHF-fakturaer, og passer for alle som håndterer minimum 150 EHF-fakturaer i måneden.

Tjenesten aktiveres fra Mitt abonnement.

Funksjonen kan være med på å redusere kontrollarbeidet og er spesielt nyttig for et effektivt samarbeid mellom regnskapsfører og kunder.

Obligatorisk føring mot prosjekt og avdeling er tilgjengelig for alle med Smart-, Pluss-, og Komplettpakken.

Les mer om funksjonen og hvordan du aktiverer den i denne hjelpeartikkelen.

Nå vil du som bruker Chrome eller Edge få markeringer i PDF-visningen. Når et vedlegg scannes av fakturatolken vil vi nå markere feltene vi finner i dokumentet med gult. Ved å klikke på et ferdig utfylt felt i registreringsbildet vil du nå også se en rød boks i PDF-visningen. Dette gjør det enda enklere å kontrollere de feltene som er ferdig fylt ut for deg.

Du kan nå se tall for inngående balanse, bevegelser og bokført verdi for en spesifikk dato. Den nye oversikten gir deg en enklere oversikt over egne eiendeler, også per regnskapskonto.

Eiendelsoversikten kan benyttes for å få en oversikt over anleggsmidlene til bedriften. Ved å ta i bruk “Flere reskontroer” i Tripletex kan man definere en hovedbokskonto som en eiendelsreskontro, og videre kan man registrere eiendeler som går mot den nyopprettede eiendelsreskontroen. 

Ved å bruke eiendelsoversikten har du også mulighet til å registrere avskrivninger. Dette gjør du via periodiseringsrutinen ved registrering av leverandørfaktura.

Flere reskontro aktiveres under Regnskapsinnstillinger – Regnskapsregler.

For at prosjektet skal blir fanget opp, må prosjektnummeret være angitt i feltene OrderReference, BuyerReference eller ProjectReference i innkommende EHF og prosjektnummer eller ordrenummer i EFO/Nelfo.

Informasjonen vi henter ut fra fakturaen må være en eksakt match med prosjektnummer i Tripletex.

Om en formidler relevant prosjektnummer til leverandøren sin, og leverandøren inkluderer prosjektnummeret i ett av de nevnte fakturafeltene over, vil da Tripletex automatisk angi korrekt prosjekt på den innkommende fakturaen.

Dersom du ikke ønsker denne funksjonen, har du mulighet til å skru av innstillingen under Prosjektinnstillinger – Avanserte innstillinger – Ordrelinjer knyttes automatisk til prosjekt.

Køregistrering er nå tilgjengelig både i bilagsmottaket, ved attestering og under ikke bokførte bilag. Der vil du nå finne en knapp som heter «Registrer alle bilag».

Dersom du kun ønsker å føre utvalgte bilag er det også mulig å velge selv ved å huke av. Da vil du få opp alternativet «Registrer valgte bilag».

Blant de største endringene kan nevnes at den nye MVA-meldingen bygges og settes opp etter MVA-koder, ikke poster/kontoer slik det er i dag. I tillegg vil man gå bort fra den gamle innloggingen til Altinn. Fra og med første termin for 2022 skal du logge deg inn og sende MVA-melding via ID-porten.

Den nye MVA-meldingen finner du nå under hovedmenyen Regnskap. Den gamle mva-meldingen vil fortsatt ligge under Bilag. Dette for at man skal ha mulighet til å korrigere i tidligere perioder. Her vil funksjonene fungere som tidligere.

Her kan du lese mer om ny MVA-melding.

Dette betyr at dersom du er kompensasjonsberettiget, blir det nå enklere å fylle ut mva-meldingen med aktuelle inngående mva-koder. Innstillingen finner du under regnskapsinnstillinger og mva-innstillinger.

Denne innstillingen er svært relevant for blant annet barnehager. Merk at ved å skru på denne innstillingen vil du ikke få opp muligheten for utgående mva-koder. Det vil også filtreres bort noen irrelevante mva-koder ved fakturering.

Ved enkel føring av EHF fakturaer vil Tripletex nå huske hvilken kostnadskonto som ble brukt sist, og denne vil dukke opp automatisk som forslag ved kontering.

I tillegg har du nå mulighet til å lagre visningsvalg ved enkel føring av EHF. Dette gjør du ved å gå til visningsvalg og huke av for valgene du ønsker. Slik forenkler vi bilagsføringen enda mer ved at kun relevante felt vises.

Fakturatolken vil med dette gjøre prosessen med å registrere leverandørfakturaer sendt som PDF enda raskere.

NB: Noen elementer er utelatt fra forskriften. For å unngå misforståelser framkommer dette tydelig i rapporten som genereres i Tripletex.

Tripletex har lagt til rette for en import som er tilpasset oppgjørsrapportene som kan eksporteres fra Klarna og Stripe.

For alle med en nettbutikk med Klarna eller Stripe som betalingsløsninger vil det nå være svært enkelt å registrere transaksjoner i Tripletex.

Les mer om dette i disse hjelpeartiklene: Stripe og Klarna.

Med denne funksjonen er det mulig å fjerne avdelinger som ikke lengre er i bruk, slik at disse ikke blir synlige i nedtrekksmenyer når avdeling velges.

Det vil si at om en bytter fra et annet ERP-system til Tripletex, kan en opprette en åpningsbalanse og starte med bokføringen i Tripletex uten at regnskapet i det andre ERP-systemet er avsluttet.

Om en ønsker å ha med seg regnskapshistorikken fra det andre ERP-systemet når regnskapet der er avsluttet, kan en enkelt importere denne historikken i Tripletex via SAF-T-formatet, også etter at åpningsbalansen er opprettet i Tripletex.