Om systemet-gammel

Tripletex er modulbasert, og du velger selv hvilke moduler som kombineres for å passe din bedrifts behov. På den måten passer Tripletex alle – fra de små til de store firmaene.

Faktura og regnskap

Denne modulen ligger i bunn for resten av systemet, og er selve kjernen i Tripletex. Med faktura- og regnskapsmodulen har du alltid full kontroll over bedriftens økonomi med et system som er intuitivt, effektivt og fleksibelt. Dere velger selv hvordan fakturaer skal sendes ut, og bokføringen blir effektiv med god hjelp av automatiserte løsninger og elektronisk bilagsmottak.

Fordeler:

 • Alltid oppdatert regnskap
 • God oversikt og kontroll med rapporter og dashboard
 • Mulighet til å føre og betale alle dine regninger i én operasjon
 • Mulighet for å sende ut faktura med EHF, eFaktura, e-post og VIPPS
Om reiser og utlegg i Tripletex

Lønn og reiseregning

Hvis dere trenger lønn og reiseregning i tillegg til faktura og regnskap er dette modulen for dere. Tripletex’ funksjonelle lønnsmodul sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger som kan utføres av enten bedriftens ansatte eller av regnskapsfører.

Tilpass lønnsutbetaling etter deres behov, og før reiseregninger og ansattutlegg direkte i løsningen.

Fordeler:

 • En fantastisk app som gjør reiseregning, utlegg og kjøregodtgjørelse utrolig enkelt og intuitivt
 • Direkte kobling til Altinn – send A-melding rett fra systemet
 • Automatisk beregning av skatt, feriepenger og arbeidsgiveravgift
 • Ansatte har tilgang til egne lønnsslipper via app med Face ID/Fingerprint ID

Prosjekt og timeføring

Skal bunnlinjen bli noe å glede seg over er det avgjørende at bedriften har total kontroll over timer, utgifter og prosjektstatus med et effektivt prosjektverktøy. Med denne effektive prosjekt- og timeføringsmodulen har dere full oversikt over alle bedriftens prosjekter til enhver tid.

Fordeler:

 • Budsjettering og rapportering på prosjektnivå
 • Dere er alltid oppdatert oversikt over kostnader, inntekter, lønnsomhet og dekningsgrad
 • Fakturagrunnlaget oppdateres automatisk
Om CRM-løsningen i Tripletex

CRM

Tripletex leverer en moderne og skybasert CRM-modul. Du vil få salgsprognoser, støtte for oppfølging av prospekter, integrasjon mot Google-kalender og salgsrapporter med mer. Med dette verktøyet blir det enkelt for salgsansvarlig å følge med på selgernes daglige arbeid, potensielle salg og faktiske salgstall.

Fordeler:

 • Enkelt å opprette prospekter og oppfølging på kunder og tilbud
 • Selgerne kan integrere CRM-modulen med Google-kalenderen sin
 • Enkel oversikt over dine salgsoppfølginger
 • Egne salgsrapporter, prognoser og budsjettering

Se hvordan du kan jobbe i Tripletex