Lønn og reiseregning

Sørg for at dine ansatte får det de har krav på. Lønn, tillegg, overtid, diett, utlegg og reiseregninger håndterer du raskt og enkelt i Tripletex. Skatt, arbeidsgiveravgift og a-melding løses smertefritt med direkte kobling mot Altinn.

Alt du trenger for lønnskjøring og reiseregning

Timeregistrering, reiseregninger og utlegg gjøres enkelt via nett eller mobil, og bidrar til rask og smidig lønnsutbetaling

Fleksibel lønnskjøring

Integrasjon mot Altinn

Reiseregning i app

Utlegg i app

Alltid oppdatert regnskap

I Tripletex kan din bedrift utbetale lønn etter sitt behov og løsningen støtter både fastlønn og timeslønn. Det aller beste, syns vi, er at lønnsmodulen er sømløst integrert med reiseregninger, utlegg og ditt regnskap. Dermed er regnskapet ditt alltid oppdatert! Dessuten sparer du både tid og kostnader ved å samle alt på ett sted.

Noen av grunnene til å velge Tripletex lønn og reiseregning

  • Lønnsystemet er sømløst integrert med regnskapsløsningen i Tripletex
  • Reiseregninger/ansattutlegg blir automatisk med på lønnsutbetalingen
  • Kjør lønn til alle ansatte på en gang, når du selv måtte ønske
  • Direkte integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort og innsending av a-melding
  • Tripletex holder oversikt over skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift i slutten av hver termin
  • Smart reiseregningsfunksjonalitet som automatisk beregner kilometer og bomringkostnader

Ofte stilte spørsmål

Hvem passer lønnsmodulen for?

For både små bedrifter med enkle behov og større bedrifter med mer komplekse behov.

Er det mulig å bruke appen til å lagre reiseregninger?

Ja! Med appen kan du enkelt føre reiseregninger og utlegg uansett hvor du er. I tillegg får de ansatte oversikt over lønnsslipp og feriesaldo i appen.

Jeg har en ansatt som er medlem i en fagforening. Støtter lønnssystemet dette?

Ja. Fagforeningskontigenten kan trekkes automatisk fra lønnen, og det genereres en liste over de ulike trekkene som kan sendes til den respektive fagforening.

Er det mulig å justere lønn på flere ansatte samtidig?

Ja. Det er mulig både for de med fastlønn og de med timelønn. Lønnen justeres med et fast beløp eller en prosentsats.

Vi ønsker å sende kryptert lønnsslipp, er det mulig?

Kryptert lønnsslipp er tilgjengelig for alle kunder. Når tjenesten er aktivert vil alle lønnsmottakere som har innstillingen “lønnsslipp på e-post” endres til kryptert lønnsslipp. Det sendes da ut en SMS med passord samtidig som lønnsslippen.