Lønn og reiseregning

Sørg for at alle får det de har krav på. Lønn, tillegg, overtid, diett, utlegg og reiseregninger håndterer du raskt og enkelt i Tripletex. Skatt, arbeidsgiveravgift og a-melding løses smertefritt med direkte kobling mot Altinn.

Funksjonalitet i modulen


Lønnskjøring med støtte for fastlønn og timeslønn

Integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort og innsending av a-melding

Intuitiv reiseregning og ansattutlegg i moderne app

Fordeler med lønn- og reiseregningsmodulen

  • Lønnsystemet er sømløst integrert med regnskapsløsningen i Tripletex
  • Reiseregninger/ansattutlegg blir automatisk med på lønnsutbetalingen
  • Kjør lønn til alle ansatte på en gang, når du selv måtte ønske
  • Direkte integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort og innsending av a-melding
  • Tripletex holder oversikt over skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift i slutten av hver termin
  • Smart reiseregningsfunksjonalitet som automatisk beregner kilometer og bomringkostnader