Lønn og reiseregning

Tripletex’ funksjonelle lønnssystem sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger. Du velger selv om du vil utbetale fast månedlig lønn, timelønn eller for eksempel basert på månedlig omsetning.

De ansatte fører reiseregninger og utlegg uansett hvor de er. Med aktivert timeregistrering har ansatte også mulighet til å føre sine egne timer fra mobilen. Viktigst av alt: regnskapet er alltid oppdatert og gir deg full oversikt til enhver tid.

Funksjonalitet i modulen


Lønnskjøring med støtte for fastlønn og timeslønn

Integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort og innsending av a-melding

Intuitiv reiseregning og ansattutlegg i moderne app

Fordeler med lønn- og reiseregningsmodulen

  • Lønnsystemet er sømløst integrert med regnskapsløsningen i Tripletex
  • Reiseregninger/ansattutlegg blir automatisk med på lønnsutbetalingen
  • Kjør lønn til alle ansatte på en gang, når du selv måtte ønske
  • Direkte integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort og innsending av a-melding
  • Tripletex holder oversikt over skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift i slutten av hver termin
  • Smart reiseregningsfunksjonalitet som automatisk beregner kilometer og bomringkostnader