Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost er oppdatert med virkning fra 1. Januar 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene ble 3. februar 2022 enige om ny «særavtale om dekning av utgifter til reise og kost». Avtalen har virkning for perioden 1. januar 2022 til og med 31. desember 2024.

I henhold til endringene ser vi at du har registrert reiseregninger i Tripletex med gamle satser for kostgodtgjørelse, dette før de nye satser ble vedtatt/oppdatert i systemet.

Ønsker du å korrigere dette og utbetale kostgodtgjørelse basert på den nye avtalen/satser, må følgende gjøres i Tripletex:

1. Reiseregning er opprettet og evt. ferdig registrert/godkjent i reise og utlegg

Gjelder følgende, vil det være mulig å avgodkjenne reiseregningen og endre denne. Slett da de linjene relatert til kostgodtgjørelse med gammel sats, deretter velger du ny rad og legger inn tilsvarende rader som ble slettet. Du vil du få nye oppdaterte satser og reiseregningen kan registreres ferdig og godkjennes på nytt.

2. Reiseregning er ferdig registrert/godkjent og bilag er opprettet

Er det opprettet bilag for reiseregningen må bilaget reverseres i regnskapet. Du finner en link til selve bilag i detaljer på reiseregningen. 

Når bilaget er reversert vil det være mulig å avgodkjenne reiseregningen. Deretter kan du slette linjer med gammel sats og legge disse inn på nytt. Du vil du få nye oppdaterte satser og reiseregningen kan registreres ferdig og godkjennes på nytt.

3. Reiseregningen er ferdig registrert/godkjent og fakturert

Når en reiseregning er tatt med i en faktura, vil du måtte kreditere denne. Når dette er gjort, kan reiseregningen avgodkjennes. Deretter slette linjer med gammel sats, velge ny rad og legge til på nytt. Du vil du få nye oppdaterte satser og reiseregningen kan registreres ferdig og godkjennes på nytt, samt re-faktureres.

4. Reiseregningen er ferdig registrert/godkjent og medtatt på lønnskjøring

 Når reiseregning er tatt med i en lønnskjøring, må følgende gjøres for å rette opp;

a) Reverser lønnskjøringen som inneholder reiseregning med gamle satser

b) Gå til “Ny lønnsutbetaling” og slett “Lønnsutbetaling (under bearbeiding)” som

opprettes ved reversering.

c) Reverser bilag som er opprettet for reiseregning i regnskapet – link til bilag finnes på

reiseregningen.

Det vil nå være mulig å avgodkjenne reiseregning, slette linjer med gammel sats og legge disse til på nytt. Du vil du få nye oppdaterte satser og reiseregningen kan registreres ferdig og godkjennes på nytt, deretter kjøres via lønn.