A-melding

Hva er A-melding?

A-melding

A-meldingen er en elektronisk rapport som inneholder opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk. Alle arbeidsgivere og andre rapporteringspliktige skal levere a-melding innen den 5. hver måned.
A-meldingen kan sendes direkte fra økonomisystemer med lønnsfunksjonaltet (som Tripletex) eller via Altinn sine hjemmesider.


A-meldingen inneholder informasjon om følgende:

  • Ansattes inntekt
  • Arbeidsforhold
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Finansskatt til virksomheten
Hva brukes informasjonen i A-meldingen til?
NAV bruker opplysningene blant annet i saksbehandlingen av sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, dagpenger og til kontroll av de fleste andre ytelser som administreres av NAV. Skatteetaten bruker opplysningene blant annet til skattemeldingen (selvangivelsen), skatteoppgjøret, skattekort og å kreve inn og kontrollere arbeidsgiveravgift, finansskatt og forskuddstrekk. Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene blant annet til lønnsstatistikken, sysselsettingsstatistikken og sykefraværsstatistikken.