A-ordningen

Hva er A-ordningen?

A-ordningen

A-ordningen er en digital løsning som lar arbeidsgivere rapportere opplysninger om ansatte og inntekt til myndighetene. Opplysningene rapporteres minst en gang i måneden, og skal inkludere informasjon om arbeidsforhold, inntekt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og finansskatt.

Ordningen forvaltes av Skatteetaten, men opplysningene brukes i tillegg av NAV og SSB.