A-ordningen

Hva er A-ordningen?

A-ordningen

Hensikten med a-ordningen er å gjøre det enklere for arbeidsgivere å rapportere pliktige opplysninger til myndighetene. Alle bedrifter, som utbetaler lønn og har ansatte, må sende inn a-meldinger til Altinn. Dette gjelder også små virksomheter, som borettslag med ansatt vaktmester, småbutikker, håndverkere, tannlegekontor, barnehager, stiftelser og gallerier.

A-meldingen sendes inn elektronisk til Altinn og har erstattet følgende oppgaver:

  • Lønns- og trekkoppgave
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Oppgave til lønnsstatistikk
  • Melding til Aa-registeret

Alle som har innrapporteringsplikt, trenger et lønnsystem. Velg et som gjør hverdagen din enkel. Tripletex er et sømløst system, som passer for både små og store virksomheter.

Hos oss kan du enkelt rapportere inn direkte til Altinn via vårt system. A-ordningen blir litt enklere når du benytter deg av Tripletex.

Hva er a-meldingen?

Rapportering (lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå) er samlet i a-meldingen. Denne skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og/eller andre ytelser.

A-meldingen skal inneholde informasjon om lønn og ytelser, i tillegg til status på arbeidsforhold. Når a-meldingen er sendt vil man få en tilbakemelding. Skulle det være noe feil må dette korrigeres. Enkeltmannsforetak uten ansatte skal ikke levere a-melding.

Du kan lese mer og holde deg oppdatert om a-ordningen her.