Hva er aksjeklasser?

Aksjeklasser er ulike sett av aksjer som gir ulike rettigheter i selskapet.

I utgangspunktet gir aksjer like rettigheter i et selskap. Og alle aksjonærer får for eksempel lik rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, lik rett til å motta utbytte og lik rett til å omsette aksjene.

 

 

A-aksjer og B-aksjer

Det finnes  et unntak i aksjeloven som sier at selskapet kan opprette ulike aksjeklasser, som gir ulike rettigheter. Det er vanlig å skille på A-aksjer og B-aksjer. A-aksjer inneholder som regel alle de opprinnelige rettighetene, mens B-aksjer har som regel begrensede rettigheter.

Eksempel
La oss si at du som stifter av et selskap ønsker å ha den administrative kontrollen av selskapet, samt økonomiske fordeler. Da oppretter du to aksjeklasser; en som gir stemmerett og en som gir utbytterett.

For å ikke miste kontrollen over ditt selskap kan du tilby andre aksjonærer kun utbytteaksjer (B-aksjer). De vil da få de økonomiske fordelene, men ikke oppnå stemmerett i selskapet.

Det er vedtektene i et selskap som avgjør om selskapet har ulike aksjeklasser.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Likviditetsbudsjett 2024 – få kontroll på likviditeten

Men først, hva er et likviditetsbudsjett? Likviditetsbudsjettet er en virksomhets oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode, som forteller om man har penger nok til å betale…

Les mer

Gir barn og unge muligheten til å delta i fritidsaktiviteter

(Toppbilde av Mats Zuccarello. Foto: Tone Langbakken / Antenna) Zuccarellostiftelsen gir barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet og foreldrenes…

Les mer

Skatt på utbytte i 2024

Når du har eget aksjeselskap, velger du om du ønsker å være ansatt i ditt eget AS eller ikke.  Dersom du velger å ikke være ansatt, kan du ta penger…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!