Aksjeloven

Hva er aksjeloven?

Aksjeloven

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) inneholder bestemmelser om stiftelse av aksjeselskap, selskapets ledelse og generalforsamling, revisor og utdeling av utbytte. Loven gjelder for aksjeselskaper, vanligvis betegnet AS, AL eller LL. Den gjelder ikke ikke allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak eller selskaper som ikke har økonomisk formål og som ikke er betegnet som aksjeselskap.