Aksjeselskap (AS)

Hva er et aksjeselskap?

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) er en organisasjonsform. Dersom det er stor risiko knyttet til det du driver med er AS den selskapsformen du bør velge. Skal du drive sammen med andre kan også AS være riktig selskapsform, men du kan også vurdere ANS/DA.

Med tanke på risiko, er den største fordelen at du ikke vil risikere å miste dine private eiendeler om selskapet ditt må avvikles. Men du må være klar over at banken mange ganger vil at du skal stille personlig ansvar for f.eks lån til eget AS. Da kan du miste hus, bil, båt osv. selv om du driver i AS-formen.

Du kan få diett o.l. som er skattefritt når du driver eget AS, og som en hovedregel kan du få dagpenger om du blir arbeidsledig. Når det gjelder sykepenger, må du nesten alltid dekke de 16 første kalenderdagene fra eget AS før NAV overtar ansvaret. Men husk at for å få sykepenger må du ha fått lønn, og det er jo ikke alltid man har kunnet utbetale lønn til seg selv i f.eks. en oppstartsfase. Du må også betale arbeidsgiveravgift av lønn til deg selv. Dette er en kostnad i regnskapet ditt, og det kan fort være en likviditetsmessig utfordring, spesielt i en oppstartfase.

Med selskapsformen AS kan du kun ta ut penger som lønn eller utbytte. Pengene som er i et AS er ikke dine selv om du står som eneste aksjonær. Dette er en av sakene som vi ser at eiere av et AS sliter aller mest med å forstå. Det skaper ofte ekstra problemer om man tar ut penger slik det passer en – slik man kan gjøre i et enkeltpersonforetak.

Det er også en del formaliteter med skjemaer, avtaler o.l. som du må forholde deg til når du driver et eget AS. Et aksjeselskap må dessuten ha aksjekapital på minst 30.000 NOK, så sammenlignet med enkeltmannsforetak er opprettelsen av et AS en langt mer tidkrevende prosess.