Lån fra aksjonær

Relevante artikler

Det er ingen begrensninger for at aksjonær eller nærstående kan å gi lån til eget selskap. Det bør likevel foreligge en skriftlig låneavtale, hvor formalitetene er på plass. 

 

Hva bør en låneavtale inneholde?

Låneavtalen bør minimum inneholde

  • Lånebeløp
  • Tilbakebetalingstidspunkt
  • Renter
  • Eventuelle sikkerheter
  • Konsekvensene ved betalingsmislighold
  • I tillegg bør det dokumenteres at lånet er betalt ut

 

God dokumentasjon og ryddige forhold er viktig, uansett om det er flere aksjonærer eller ikke. For eksempel er det smart å ha alt på plass ved eventuell bokettersyn.

Ekstra skatt på lån til AS

For å unngå at personlige aksjonærer omgjør aksjekapital til lån, er det innført ekstra skatt på renter på lån til selskapet. Det vil si at det betales en ekstra skatt i tillegg til den flate skatten (nå 22%) på renteinntekter når renteinntekten overstiger et skjermingsfradrag.

Tripletex forklarer i samarbeid med Online Accounting

 

Den ekstra skatten beregnes slik:

La oss si at du som aksjonær har lånt ditt aksjeselskap kr 100.000,-. Vi ser bort ifra månedlig renteberegning i eksemplet. 

Skjermingsrenten for hele perioden er i dette eksempelet 0,5 % p.a. Skjermingsrenten fastsettes og kunngjøres av Skatteetaten, forskuddsvis seks ganger per år.

Skjermingsfradrag utgjør da:
Kr 100.000 * 0,005 =
Kr 500

Du har en årlig lånerente på 3% p.a. som utgjør en renteinntekt på kr 3.000,- Denne renteinntekten regnes som alminnelig inntekt og er dermed skattepliktig med hele 22 %.
3000 * 0,22 = Kr 660

I tillegg skal den resterende delen av renteinntektene (78 %) som overstiger skjermingsfradraget ( kr 500), beskattes en gang til som alminnelig inntekt.
1 – 0,22 =0,78 = 78%
kr 3.000 * 0,78 = kr 2.340
kr 2.340 – kr 500 = kr 1.840, –

Den ekstra skatten (22 %) på det som skal beskattes en gang til blir da:
kr 1.840,- * 0,22 = kr 405,-

Det betyr at det i tillegg til den flate skatten på 22% blir lagt til ytterligere 17,16% skatt på denne delen av renteinntektene.
0,78 * 0,22 = 0,1716 = 17,16% 

Gjennomsnittsskatten på disse renteinntektene er:
(kr 660 + kr 405,- * 100) / 3.000,- = 35,49 %

 

 

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Nå er det nye kontrollskjema som gjelder

Tripletex har oppdatert alle kontrollskjema, og etter mange tilbakemeldinger fra dere har disse blitt enda bedre. Dette er noen av forbedringene vi har gjort: Utskriftsvennlig PDF av kursfortegnelse, med firmalogo…

Les mer

Hva er skattefradrag? De viktigste fradragene du bør kjenne til

Fradragene reduserer det skattbare overskuddet i selskapet, slik at skatten blir lavere. For å  være helt presise snakker vi da om fradrag i inntekten, og ikke i selve skatten –…

Les mer

Lagerstyring tilpasset dine behov

God lagerstyring og et godt logistikksystem er viktig for å ha kontroll på lønnsomheten til din bedrift. Med lager og logistikk i Tripletex får du en brukervennlig løsning, uavhengig av…

Les mer