Lån fra aksjonær

Det er ingen begrensninger for at aksjonær eller nærstående kan å gi lån til eget selskap. Det bør likevel foreligge en skriftlig låneavtale, hvor formalitetene er på plass. 

 

Hva bør en låneavtale inneholde?

Låneavtalen bør minimum inneholde

  • Lånebeløp
  • Tilbakebetalingstidspunkt
  • Renter
  • Eventuelle sikkerheter
  • Konsekvensene ved betalingsmislighold
  • I tillegg bør det dokumenteres at lånet er betalt ut

 

God dokumentasjon og ryddige forhold er viktig, uansett om det er flere aksjonærer eller ikke. For eksempel er det smart å ha alt på plass ved eventuell bokettersyn.

Ekstra skatt på lån til AS

For å unngå at personlige aksjonærer omgjør aksjekapital til lån, er det innført ekstra skatt på renter på lån til selskapet. Det vil si at det betales en ekstra skatt i tillegg til den flate skatten (nå 22%) på renteinntekter når renteinntekten overstiger et skjermingsfradrag.

Tripletex forklarer i samarbeid med Online Accounting

 

Den ekstra skatten beregnes slik:

La oss si at du som aksjonær har lånt ditt aksjeselskap kr 100.000,-. Vi ser bort ifra månedlig renteberegning i eksemplet. 

Skjermingsrenten for hele perioden er i dette eksempelet 0,5 % p.a. Skjermingsrenten fastsettes og kunngjøres av Skatteetaten, forskuddsvis seks ganger per år.

Skjermingsfradrag utgjør da:
Kr 100.000 * 0,005 =
Kr 500

Du har en årlig lånerente på 3% p.a. som utgjør en renteinntekt på kr 3.000,- Denne renteinntekten regnes som alminnelig inntekt og er dermed skattepliktig med hele 22 %.
3000 * 0,22 = Kr 660

I tillegg skal den resterende delen av renteinntektene (78 %) som overstiger skjermingsfradraget ( kr 500), beskattes en gang til som alminnelig inntekt.
1 – 0,22 =0,78 = 78%
kr 3.000 * 0,78 = kr 2.340
kr 2.340 – kr 500 = kr 1.840, –

Den ekstra skatten (22 %) på det som skal beskattes en gang til blir da:
kr 1.840,- * 0,22 = kr 405,-

Det betyr at det i tillegg til den flate skatten på 22% blir lagt til ytterligere 17,16% skatt på denne delen av renteinntektene.
0,78 * 0,22 = 0,1716 = 17,16% 

Gjennomsnittsskatten på disse renteinntektene er:
(kr 660 + kr 405,- * 100) / 3.000,- = 35,49 %

 

 

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Bankintegrasjon Mini – en smart måte å koble Tripletex sammen med banken

Har du en bedrift med enkelt regnskap og innkommende fakturaer? Da anbefaler Astrid Karlstrøm i Sum AS Bankintegrasjon Mini for å jobbe enda mer effektivt, uten at det koster deg…

Les mer

Din første ansatt – dette bør du tenke på før du ansetter noen

Når bør man ansette noen? Mange som driver eget foretak er vant til å jobbe mye. Det er nærmest forventet, og noen trives godt med det. En for stor arbeidsbelastning…

Les mer

Fem råd for å lose bedriften din gjennom usikre tider

I en fersk undersøkelse gjennomført av SMB Norge kommer det frem at så mye som hver sjette småbedrift frykter konkurs. Mange bedriftseiere opplever usikkerhet om dagen, og oppgir at 2022…

Les mer