Aksjonærregisteret

Hva er aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret

Aksjonærregisteret er Skatteetatens database over aksjeeiere (aksjonærer) i Norge. Registeret innehold navn og informasjon om alle som eier aksjer, basert på opplysninger som er meldt inn av selskapene selv i aksjonærregisteroppgaven.