Aksjonærregisteroppgave

Hva er en aksjonærregisteroppgave?

Aksjonærregisteroppgave

Hvert år skal alle norske aksjeselskaper levere en aksjonærregisteroppgave. Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.

 

Hvem må levere aksjonærregisteroppgave?

Alle norske aksjeselskap, allmennaksjeselskap, og sparebanker med egenkapitalbevis skal rapportere om alle endringer knyttet til aksjene i selskapet. Det er imidlertid noen typer selskaper som er unntatt kravet. Selskaper registrert i Verdipapirsentralen får sine endringer rapportert av VPS. Boligaksjeselskaper skal heller ikke levere oppgaven. I tillegg er det unntak for skattefrie institusjoner, med mindre de har skattepliktig inntekt.

 

Aksjonærregisteroppgave  Alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven

 

 

Hvorfor må det leveres en aksjonærregisteroppgave?

Informasjonen som sendes inn til Skatteetaten brukes til å lage forhåndsutfylte selvangivelser, og gir skattemyndighetene oversikt over skatteplikten blant aksjonærer i Norge. Aksjonærregisteret skal holdes oppdatert med endringene i blant annet aksjekapital, utbytte, aksjonærer og antall aksjer.

Aksjeoppgaven som Skatteetaten sender ut til aksjonærer er basert på opplysningene som registreres i aksjonærregisteret. Aksjeoppgaven gjør det enklere for aksjonærene å levere rett skattemelding.