Anleggsmidler

Hva er anleggsmidler?

Anleggsmidler

Anleggsmidler er håndfaste eiendeler som er kjøpt til langsiktig bruk. Typiske anleggsmidler er maskiner og utstyr, bygninger og lignende. Med langvarig eie og bruk menes vanligvis alt utover ett år. Andre eiendeler er kortsiktige og kalles omløpsmidler.