Anskaffelser

Hva er anskaffelser?

Anskaffelser

Begrep som brukes om kjøp av varer og tjenester.